Archiwum dnia: Październik 2, 2017


Konferencja pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”

    Szanowni Państwo!  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zapraszają na Konferencję „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce” Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 Rozpoczęcie godz. 1000     Konferencja jest organizowana w ramach zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Organizatorzy zapewniają poczęstunek (przerwa kawowa, lunch). Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.   Ramowy program konferencji „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne […]


Zaproszenia do udziału w szkoleniu pn; ”Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ma zaszczyt zaprosić na szkolenie oraz podsumowanie konkursu pn.: „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” w dniu 5 października 2017r.    Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.   Zapraszamy! Organizacja szkolenia oraz podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” stanowi realizację Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017. […]