Archiwum dnia: Styczeń 29, 2018


Harmonogram szkoleń z aplikacji e-wniosekPlus oraz oświadczenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na terenie powiatów województwa opolskiego

Harmonogram szkoleń z aplikacji e-wniosekPlus  oraz oświadczenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na terenie powiatów województwa opolskiego.   Lp. Data szkolenia Godz. Miejsce, dokładny adres Powiat  Informacje: Doradcy PZDR 1. 19.02.2018 10.00 Łosiów, ul. Główna 1,49-330 Łosiów, Sala konferencyjna OODR Brzeski Brzeg tel.77/4437104 2. 20.02.2018 10.00 Grodków, ul. Warszawska 29 49-200 Grodków, Sala Urzędu Gminy Grodków   Brzeski Brzeg tel.77/4437104 3. 21.02.2018 10.00 Kietrz, ul. 3-Maja 1, 48-130 Kietrz, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego Głubczycki Głubczyce tel.77/4852750 4. 26.02.2108 10.00 Dom Kultury Polska Cerekiew, ul. Kozielska 3, 47-260 Polska Cerekiew K-Koźle […]


ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI  ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS

Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.        W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwiększyła się ze 105 do 268 (prawie 3-krotnie). Spowodowane to było  przede wszystkim […]