Przed nami kolejna konferencja z cyklu „Nowe wyzwania w uprawie rzepaku”. Już w dniu 21.02.2019r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Rapool Polska Sp. z o.o. zapraszają do OODR na spotkanie rolników. 

Podczas tegorocznej konferencji poruszone zostaną zagadnienia, związane z pogodą występującą podczas jesieni i zimy i jej wpływem na stan ozimin. Omówione zostaną zagadnienia optymalizacji wykorzystania azotu i innych składników pokarmowych w uprawie rzepaku w świetle nowej dyrektywy azotanowej, a także w jaki sposób wykorzystać potencjał plonowania przy jednoczesnej optymalizacji nakładów. Poruszone zostaną również tematy związane z kompleksową ochroną plantacji rzepaku oraz roli mikroskładników w wiosennym odżywianiu tej rośliny.

Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu.

Serdecznie zapraszamy!!!

OODR oraz RAPOOL Polska Łosiów Sp. z o.o.

mają zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ

NOWE WYZWANIA W UPRAWIE RZEPAKU

Spotkanie odbędzie się 21.02.2019 r. o godzinie 10.00

Miejsce konferencji:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów (sala konferencyjna) www.oodr.pl

Firmy współpracujące:

www.saaten-union.pl
www.dsv-polska.pl
www.basf.pl
www.adob.com.pl


PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 Otwarcie konferencji.
Jarosław Nosal, Dyrektor OODR Łosiów, Artur Kozera, RAPOOL Polska

10:15 Wpływ warunków pogodowych na stan ozimin.Elżbieta Gniewowska, OODR Łosiów

10:30 Optymalizacja wykorzystania azotu w uprawie rzepaku, a nowa dyrektywa azotanowa.
dr Witold Szczepaniak,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11:15 Rzepak ozimy – jak wykorzystać potencjał plonowania i optymalizować nakłady?Artur Kozera, RAPOOL Polska

11:45 Rola międzyplonów TerraLife w płodozmianach.Jerzy Trościanko, DSV Polska

12:15 Przerwa kawowa

12:30 Rekomendowane mieszańce kukurydzy Saaten-Union na sezon 2019.
Rafał Spychała, Saaten-Union Polska

13:00 Kompleksowa technologia ochrony rzepaku.Paweł Biliński, BASF Polska

13:30 Mikroskładniki w wiosennym odżywianiu rzepaku.Zbigniew Całus, ADOB

14:00 Podsumowanie konferencji i poczęstunekSerdecznie zapraszamy!


Dodatkowe informacje: OODR Łosiów, 77 443 71 27, 443 71 00

RAPOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec tel.: 67 26 80 710, fax: 67 26 80 715 e-mail: rapool@rapool.pl


POBIERZ: zaproszenie