Strona Główna / Korzystanie z usług doradczych

Korzystanie z usług doradczych

8 kwietnia 2021 20
REKLAMA

Korzystanie Z Usług Doradczych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jest Beneficjentem „poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.”

Celem operacji jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Celem szczegółowym poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. 

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne

Programy doradcze współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Informacje na temat projektu można uzyskać kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego OODR lub z Centralą Ośrodka w Łosiowie.

 

 

 

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór I

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje trzyletnie programy doradcze dla 517 rolników z terenu wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Programy usług doradczych realizowane są na dwóch podregionach:

 • Podregion opolski obejmuje powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, oleski, opolski, strzelecki.
 • Podregion nyski i obejmuje powiaty: brzeski, głubczycki, namysłowski, nyski, prudnicki.

Każdy Program składa się z trzech usług doradczych. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz rachunkowość w gospodarstwie rolnym są usługami obligatoryjnymi w każdym gospodarstwie. Trzecia usługa jest dobierana do specyfiki i potrzeb gospodarstwa z pakietu następujących usług:

 • Modernizacja gospodarstwa rolnego lub restrukturyzacja małych gospodarstw.
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do RSK oraz pomoc w realizacji RSK.
 • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji RE.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

 

 

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór II

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach działania podpisał 570 umów na realizację dwuletnich programów doradczych.

W skład bezpłatnego kompleksowego programu doradczego wchodzą usługi:

 1. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
  – usługa realizowana jest obligatoryjnie w każdym gospodarstwie;
 2. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
  – usługa realizowana w gospodarstwach, w których nie były świadczone usługi w Naborze I, czyli w gospodarstwach które po raz pierwszy przystąpiły do programu usług doradczych;
 3. Zazielenienie lub Uczestnictwo w systemach jakości
  – usługi są dobierane do specyfiki i potrzeb gospodarstwa z pakietu usług doradczych;
Usługa doradcza współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Data publikacji: 8 kwietnia 2021 Wyświetlenia: 1458
REKLAMA