Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2017 w woj. opolskim


Dnia 25 czerwca 2017 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2017 w woj. opolskim. Podczas konferencji z wykładem z zakresu innowacji w rolnictwie pt. „Innowacyjne rozwiązania w układach jezdnych pojazdów rolniczych” wystąpił dr inż. Marek Brennensthul z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Celem konferencji było ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku. Odbyło się to na przykładzie laureatów konkursu AgroLiga 2017, tzn. rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych z terenu woj. opolskiego wyróżniających się swoimi osiągnięciami i oddziaływaniem na społeczeństwo lokalne.

W XXIV edycji konkursu AgroLiga wzięło udział 11 rolników indywidualnych i 3 firmy przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z kartami zgłoszenia do konkursu AgroLiga 2017 oraz przeprowadzeniu lustracji gospodarstw i firm wyłoniła zwycięzców:

 

W kategorii: Rolnik indywidualny I MIEJSCE i tytuł Mistrza AgroLigi 2017 zdobyli

Renata i Waldemar Borowczyk, Moszna, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

W kategorii: Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych I MIEJSCE i tytuł Mistrza AgroLigi 2017 zdobyła

Cukiernia Magosz, Krapkowice, gm. Krapkowice, pow. krapkowicki
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

W kategorii: Rolnik indywidualny II MIEJSCE zdobyli

Kornelia i Andrzej Sluga, Popielów, gm. Popielów, pow. opolski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

W kategorii: Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych II MIEJSCE zdobył

„Śląski Bifej” Krystian Staś, Krośnica, gm. Izbicko, pow. strzelecki
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

W kategorii: Rolnik indywidualny

III MIEJSCE zdobyli

Maria i Hubert Galler, Nowy Browiniec, gm. Lubrza, pow. prudnicki
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

 

W kategorii: Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych

III MIEJSCE zdobył

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Młyn-Pol J. Rojek, Polska Cerekiew, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorieinnowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

 

WYRÓŻNIENIA zdobyli:

Beata i Alfred Prochota, Świercze, gm. Olesno, pow. oleski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Irena i Jerzy Gawleta, Kujakowice Górne, gm. Kluczbork, pow. kluczborski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Aneta i Marek Rutkowscy, Głuszyna, gm. Namysłów, pow. namysłowski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Beata i Krzysztof Głogiewicz, Nowa Cerekwia, gm. Kietrz, pow. głubczycki
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Maria i Marcin Żymełka, Naczysławki, gm. Reńska Wieś, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Jolanta i Sylweriusz Preussner, Włostowa, gm. Korfantów, pow. nyski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Łukasz Boczar, Buszyce, gm. Lewin Brzeski, pow. brzeski
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Barbara i Norbert Jarosz, Ujazd, gm. Ujazd, pow. strzelecki
Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing
Nagrodzone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

 

Sponsorami nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu AgroLiga 2017 byli:

 • Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła
 • Poseł na Sejm – Tomasz Kostuś
 • Poseł na Sejm – Ryszard Wilczyński
 • Poseł na Sejm – Katarzyna Czochara
 • Europoseł  – Lidia Geringer de Oedenberg
 • Europoseł  – Danuta Jazłowiecka
 • Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Herbert Czaja
 • Starosta brzeski – Maciej Stefański
 • Starosta kędzierzyńsko – kozielski – Małgorzata Tudaj
 • Starosta kluczborski – Piotr Pośpiech
 • Starosta krapkowicki – Maciej Sonik
 • Starosta oleski – Stanisław Belka
 • Starosta opolski – Henryk Lakwa
 • Starosta prudnicki – Radosław Roszkowski
 • Starosta strzelecki – Józef Swaczyna
 • Burmistrz Kietrza – Krzysztof Łobos
 • Burmistrz Korfantowa – Janusz Wójcik
 • Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura
 • Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara
 • Burmistrz Namysłowa – Julian Kruszyński
 • Burmistrz Olesna – Sylwester Lewicki
 • Burmistrz Ujazdu – Tadeusz Kauch
 • Wójt Gminy Izbicko – Brygida Pytel
 • Wójt Gminy Lubrza – Mariusz Kozaczek
 • Wójt Gminy Polska Cerekiew – Piotr Kanzy
 • Wójt Gminy Popielów – Dionizy Duszyński
 • Wójt Gminy Reńska Wieś – Marian Wojciechowski
 • Wójt Gminy Strzeleczki – Marek Pietruszka
 • Dyrektor ARiMR Oddział Regionalny w Opolu – Jan Stępkowski
 • Dyrektor KRUS Oddział Regionalny w Opolu – Lech Piotr Waloszczyk
 • Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR Oddział Bąków
 • PHU Agro As Z. Bednarski & A. Sajdutka Sp. J.
 • Agrocentrum Sp. z o. o.
 • Impet Sp. J. F.H.U. Jolanta i Mirosław Szczyrski
 • P.H.U Kurowski Hubert Kurowski
 • Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
 • ERGRENO Łukasz Rusinek, Tomasz Jóźków s.c.
 • PHP Agro- Efekt Sp. z o.o.
 • Luvena SA
 • Bank BGŻ BNP Paribas
 • PKO BP Oddział Brzeg – Dyrektor Ewa Rakoczy  – Ciska
 • PBS Kędzierzyn – Koźle –Prezes Alina Szewior
 • BS Grodków – Łosiów –  Prezes Zdzisław Wojdak
 • BS w Wołczynie – Prezes Jacek Baldy
 • BS w Namysłowie – Prezes Dorota Niewiadomska
 • BS w Leśnicy – Prezes Józef Garbacz
 • BS Głogówek – Sybilla Strzała
 • BS Gogolin– Prezes Piotr Tomala
 • BS w Krapkowicach – Teodor Pandel

Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.
 

 

Operacja realizowana w ramach:

Priorytet 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

 

 

 Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja realizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pobierz katalog w pliku .pdf

Informacja o realizacji operacji