Analiza cen targowiskowych


Analiza cen targowiskowych | kwiecień 2017

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zbiera raz w tygodniu ceny targowiskowe
prosiąt, ziemniaków i cebuli z dwóch powiatów woj. opolskiego: nyskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

 

Pobierz plik: analiza_cen_targowiskowych_28_04_2017