Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017 roku w województwie opolskim.


Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez doradców Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na terenie województwa opolskiego w punktach sprzedaży.

 

 

Zaopatrzenie w nawozy mineralne w III kwartale 2017 r.

Tabela nr 1

Nazwa nawozów Stan zapotrzebowania w nawozy
saletra amonowa, mocznik, sól potasowa, polifoska 8:24:24, polifoska 6:20:30 wystarczający
saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, wapno ,wapno magnezowe, polifoska 4:12:32, amofoska 4:16:18, , superfosfat pojedynczy granulowany na zamówienie
siarczan potasu dostępny w jednym punkcie na zamówienie

 

Zestawienie cen nawozów w zł/dt III kwartał 2017 r.

Tabela nr 2

Nazwa nawozu Cena w I kw. 2017r zł/dt Max. cena w analogicznym okresie roku poprzedniego w zł/dt
min. max. średnia
Azotowe        
saletra amonowa 99 125 112 130
saletrzak 89 110 98 116
mocznik 110 130 120 152
Fosforowe        
superfosfat pojedynczy granulowany 66 140 103 79
superfosfat  wzbogacony 40 % 130 152 141 149
Potasowe        
sól potasowa 132 153 143 168
siarczan potasu 240 300 270 0
Wapniowe        
Wapno 4 54 29 7
Wapno magnezowe 7 140 74 9
Wieloskładnikowe        
polifoska 8:24:24 150 166 158 172
polifoska 6:20:30 147 163 155 171
polifoska 4:12:32 105 150 128 119
amofoska 4:16:18 110 126 118 140

 

 

Zestawienie cen nawozów w zł/dt III kwartał 2016 r.

Tabela nr 3

Nazwa nawozu Cena w I kw. 2016r zł/dt Max. cena w analogicznym okresie roku poprzedniego w zł/dt
min. max. średnia
Azotowe        
saletra amonowa 90 130 110 128
saletrzak 80 116 98 125
mocznik 100 152 126 144
Fosforowe        
superfosfat pojedynczy granulowany 72 79 75 0
superfosfat  wzbogacony 40 % 138 149 143 159
Potasowe        
sól potasowa 138 168 153 160
siarczan potasu 0 0 0 0
Wapniowe        
Wapno 1 7 4 6
Wapno magnezowe 4 9 6 7
Wieloskładnikowe        
polifoska 8:24:24 156 172 164 192
polifoska 6:20:30 152 171 161 187
polifoska 4:12:32 92 119 105 165
amofoska 4:16:18 114 140 127 122

  

 

Dynamika średnich cen nawozów w III kwartale 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 Tabela nr 4

Nazwa nawozu III kwartał 2017 r. III kwartał 2016 r. Zmiana %
Azotowe      
saletra amonowa 112 110 1,82
saletrzak 98 98 0
mocznik 120 126 -4,76
Fosforowe      
superfosfat poj.gr. 103 75 37,33
superfosfat wzb.40% 141 143 -1,40
Potasowe      
sól potasowa 143 153 -6,54
siarczan potasu 270 0  
Wapniowe      
wapno 29 4 625,00
wapno magnezowe 74 6 1133,33
Wieloskładnikowe      
polifoska 8:24:24 158 164 -3,66
polifoska 6:20:30 155 161 -3,73
polifoska 4:12:32 128 105 21,90
amofoska 4:16:18 118 127 -7,09
  bez zmian
  spadek
  wzrost

 

 

Jak wynika z tabeli nr 4 w III kwartale 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek cen części nawozów, natomiast wzrost cen w niektórych przypadkach jest bardzo znaczny. W przypadku saletrzaka cena utrzymuje się na tym samym poziomie.

 

Opracowała: Marta Joniec