Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w I kwartale 2018 roku w województwie opolskim.


Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez doradców Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na terenie województwa opolskiego w punktach sprzedaży.

 

Zaopatrzenie w nawozy mineralne w I kwartale 2018 r.

Tabela nr 1

Nazwa nawozów Stan zapotrzebowania w nawozy
saletra amonowa, mocznik, sól potasowa, polifoska 8:24:24, polifoska 6:20:30 wystarczający
saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, wapno ,wapno magnezowe, polifoska 4:12:32, amofoska 4:16:18, , superfosfat pojedynczy granulowany na zamówienie
siarczan potasu dostępny w dwóch punktach na zamówienie

 

Zestawienie cen nawozów w zł/dt I kwartał 2018 r.

Tabela nr 2

Nazwa nawozu Cena w I kw. 2018r zł/dt Max. cena w analogicznym okresie roku poprzedniego w zł/dt
min. max. średnia
Azotowe
saletra amonowa 94 138 116 129
saletrzak 92 127 110 112
mocznik 116 142 129 155
Fosforowe
superfosfat pojedynczy granulowany 65 146 110 88
superfosfat  wzbogacony 40 % 130 158 144 155
Potasowe
sól potasowa 119 156 138 181
siarczan potasu 240 300 270 316
Wapniowe
Wapno 4 54 29 55
Wapno magnezowe 7 97 52 264
Wieloskładnikowe
polifoska 8:24:24 142 166 154 184
polifoska 6:20:30 138 199 169 170
polifoska 4:12:32 112 150 131 155
amofoska 4:16:18 86 136 111 126

Zestawienie cen nawozów w zł/dt I kwartał 2017 r.

 

 

Tabela nr 3

Nazwa nawozu Cena w I kw. 2017r zł/dt Max. cena w analogicznym okresie roku poprzedniego w zł/dt
min. max. średnia
Azotowe
saletra amonowa 99 129 114 142
saletrzak 93 112 103 116
mocznik 123 155 139 155
Fosforowe
superfosfat pojedynczy granulowany 66 88 77 0
superfosfat  wzbogacony 40 % 122 155 139 160
Potasowe
sól potasowa 128 181 155 171
siarczan potasu 213 316 265 0
Wapniowe
Wapno 4 55 30 65
Wapno magnezowe 7 264 136 90
Wieloskładnikowe
polifoska 8:24:24 137 184 161 189
polifoska 6:20:30 144 170 157 183
polifoska 4:12:32 113 155 134 163
amofoska 4:16:18 92 126 109 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika średnich cen nawozów w I kwartale 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 Tabela nr 4

Nazwa nawozu I kwartał 2018 r. I kwartał 2017 r. Zmiana %
Azotowe      
saletra amonowa 116 114 1,754386
saletrzak 110 103 6,796117
mocznik 129 139 -7,19424
Fosforowe
superfosfat poj.gr. 110 77 42,85714
superfosfat wzb.40% 144 139 3,597122
Potasowe
sól potasowa 138 155 -10,9677
siarczan potasu 270 265 1,886792
Wapniowe
wapno 29 30 -3,33333
wapno magnezowe 52 136 -61,7647
Wieloskładnikowe
polifoska 8:24:24 154 161 -4,34783
polifoska 6:20:30 169 157 7,643312
polifoska 4:12:32 131 134 -2,23881
amofoska 4:16:18 111 109 1,834862
bez zmian
spadek
wzrost

 

 

Jak wynika z tabeli nr 4 w I kwartale 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost cen większości nawozów, natomiast znaczny spadek ceny obserwujemy w przypadku wapna magnezowego.

 

Opracowała: Marta Joniec