Bezpieczeństwo i higiena pracy w Gospodarstwie Rolnym


Tegoroczna wojewódzka edycja ogólnokrajowych konkursów: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” zostały zakończone.

Honorowy patronat nad ogólnokrajowym konkursem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” objął Prezydent RP Andrzej Duda, natomiast nad Konkursem Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Konkursy przebiegały w dwóch etapach – powiatowym i wojewódzkim.

 

 

W dniu 25 maja 2018 roku w Opolu odbyło się podsumowanie obu konkursów na szczeblu powiatowym. Konkurs został przeprowadzony w gospodarstwach indywidualnych i był też skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Zorganizowana przez KRUS – Oddział Regionalny w Opolu uroczysta gala wręczenia nagród laureatom etapu powiatowego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz VIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci odbyła się w Miejskiej Bibliotece w Opolu. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami konkursu są zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i posiadające ubezpieczenie w KRUS.

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Dzieci w swoich pracach plastycznych zwracały uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom. Konkurs promuje pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerza wiedzę wśród młodzieży szkolnej na temat bhp w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie wiążą się z pracami polowymi i występują w obrębie gospodarstwa rolnego. Ma dużą rolę w kształtowaniu pozytywnych wzorców w tym zakresie.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie uczestniczył w pracach komisji konkursowej, dzieląc się fachową wiedzą i doradztwem w tym temacie.

 

12 czerwca 2018 r. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczne edycje ww. konkursów na szczeblu wojewódzkim. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz województwa oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Laureaci obu konkursów otrzymali gratulacje oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.’

Tegoroczna wojewódzka gala stała się wydarzeniem promującym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz przyczyniła się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin.