Cykl szkoleń dla rolników z powiatu głubczyckiego


W dniu 7.03.2017 r. w Głubczycach odbył się cykl szkoleń dla rolników z powiatu głubczyckiego. Szkolenie przeprowadzili doradcy PZDR w Głubczycach oraz zaproszeni goście z instytucji i firm współpracujących z rolnikami.

Szkolenia nt.:

  • Rachunkowość podatkowa
  • PROW 2014-2020
  • Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej
  • Normy i wymagania wzajemnej zgodności w tym dobrostan zwierząt. ASF i ptasia grypa
  • Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym
  • Estetyzacja wiejskiej zagrody

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod przewodnictwem dr Adama Dąbrowskiego, którzy przeprowadzili seminarium oraz badania społeczne pt.: „Zrównoważone finansowanie, zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa” w trzech grupach producentów rolnych (młodzi rolnicy, duże gospodarstwa rolne powyżej 50 ha, firmy i instytucje pracujące na rzecz rolnictwa). Spotkanie przebiegało w trzech panelach dyskusyjnych nt. szeroko rozumianej uprawy pszenicy w powiecie głubczyckim. Dyskusja dotyczyła począwszy od agrotechniki, poprzez skup, trendy, zrzeszanie się producentów, strategie, po obawy i wizje przyszłości rolnictwa i uprawy pszenicy w powiecie głubczyckim.

 

Autor: Bartłomiej Pietrucha