DOŚWIADCZENIA Z BURAKIEM CUKROWYM


 1. Kolekcja 15 odmian buraka cukrowego

 

Cel doświadczenia: porównanie plonowania 15 odmian buraka cukrowego różnych firm nasiennych przy zastosowaniu jednej technologii nawożenia i ochrony roślin.

Schemat doświadczenia: 15 odmian w 1 powtórzeniu.

 

Odmiany:

 1. Jadeit (KHBC)
 2. Krajan (KHBC)
 3. Silesia (KHBC)
 4. Igloo (SESVanderHave)
 5. Tapir (SESVanderHave)
 6. Manitou (SESVanderHave)
 7. Panorama KWS (KWS)
 8. Toleranza KWS (KWS)
 9. Lavenda KWS (KWS)
 10. Telimena (WHBC)
 11. Gellert (Strube)
 12. Basilius (Strube)
 13. Hammond (Strube)
 14. Julius (Syngenta)
 15. Contenta (Syngenta)

 

Gleba: 1 Cz płi, kompleks rolniczej przydatności pszenny bardzo dobry klasa II, 2 B płi:gs kompleks przydatności rolniczej pszenny dobry, klasa IIIa, pH 7,1 Z;

 

Zasobność gleby w składniki pokarmowe w mg/100 g gleby:

P2O5 34,9 BW, K2O 15,0 S, Mg 4,5 N

 

Zawartość azotu mineralnego w glebie na przedwiośniu: 60 kg N/ha, potrzeby nawożenia duże

 

Przedplon: pszenica ozima + mieszanki poplonowe TerraLife (m.in: wyka jara, groch pastewny, łubin gorzki, koniczyna, facelia, rzodkiew oleista, gorczyca biała)

 

Termin siewu: 07.04.2016r. – odmiany 1-13

18.04.2016r. – odmiany 14-15

 

Ilość wysiewu: odmiany 1-13, 117 tys. nasion na 1 ha, rozstawa rzędów 45 cm,

odległość nasion w rzędzie 19 cm

odmiany 14-15, 123 tys. nasion na 1 ha, rozstawa rzędów 45 cm,

odległość nasion w rzędzie 18 cm

 

Zbiór buraków: 10.11.2016r.

 

 

Nawożenie mineralne i ochrona roślin

Tabela 1

Wyszczególnienie Środek produkcji Dawka na 1 ha Data
Nawożenie mineralne w kg/ha Przedsiewnie Sól potasowa K2O 20 14.03.2016r.
Salmag z borem N 50 14.03.2016r.
Pogłównie Salmag z borem 40 31.05.2016r.
Razem kg N/ha 90
Herbicydy l,g/ha Betanal MaxxPro 209 OD + Goltix 700 SC 1,25 + 1,0 19.04.2016r.
Betanal MaxxPro 209 OD + Goltix 700 SC 1,25 + 1,0 05.05.2016r.
Betanal MaxxPro 209 OD + Goltix 700 SC 1,25 + 1,0 16.05.2016r.
Safari 50 WG + Trend 90 EC 30g + 0,05% 16.05.2016r.
Lontrel 300 SL (część pola) 0,4 30.05.2016r.
Select Super 120 EC (chwasty jednoliścienne) 0,8 08.06.2016r.
Preparat mikrobiologiczny l/ha Guard T 1,0 06.05.2016r.
Guard T 1,0 30.05.2016r.
Insektycydy l/ha Proteus 110 OD 0,5 03.06.2016r.
Decis Mega 50 EW 0,1 01.07.2016r.
Dokarmianie dolistne l/ha Superplon K 0,8 17.05.2016r.
Superplon K 0,8 30.05.2016r.
Basfoliar 2.0 36 Extra + ADOB 2.0 Mn + ADOB B 4 + 3 + 2 13.06.2016r.

 

Wyniki

Tabela 2

Lp. Odmiana Plon

korzeni

Wyniki analiz próbek 10 korzeni Plon cukru Obsada roślin
Polaryzacja cukru Zawartość składników po 3 dniach końcowa
potas sód azot
dt/ha % mval/1000g dt/ha tys. szt./ha
1. Jadeit 638,9 18,86 35,2 2,5 24,0 120 71 74
2. Krajan 578,7 18,75 33,2 2,0 27,1 109 72 77
3. Silesia 520,7 18,69 32,6 4,6 23,7 97 70 73
4. Igloo 652,8 19,57 35,8 3,1 23,4 128 73 79
5. Tapir 629,6 19,33 39,5 3,0 30,6 122 72 77
6. Manitou 531,4 18,70 32,9 2,2 24,9 99 69 72
7. Panorama KWS 522,6 19,47 33,9 2,1 22,0 102 65 68
8. Toleranza KWS 529,0 19,74 28,1 2,0 17,3 104 65 69
9. Lavenda KWS 560,2 20,45 39,8 3,3 30,1 115 70 73
10. Telimena 629,6 19,08 32,8 2,4 28,4 120 71 76
11. Gellert 578,7 19,60 31,0 1,9 25,8 113 64 69
12. Basilius 778,0 16,91 32,5 2,6 19,3 132 72 77
13. Hammond 680,6 19,06 30,7 2,1 27,3 130 71 75
14. Julius 685,2 19,44 38,6 2,4 19,0 133 73 78
15. Contenta 643,5 20,18 32,0 2,2 17,2 130 70 75
średnia 610,6 19,19 33,9 2,6 24,0 117 70 74
średnia 2015 384,0 20,72 34,1 2,0 24,0 80 68 72
2014   1052,2 17,10 36,9 3,0 28,5 180 77 86
2013 679,5 19,22 42,7 1,7 10,9 131 77 89

 

Omówienie wyników

 

Buraki cukrowe zostały zasiane w terminie optymalnym w I dekadzie kwietnia. W wyniku niedostatecznej ilości wody w glebie, wynikającej z suszy panującej w poprzednim sezonie wegetacyjnym, wschody roślin przypadły na początek maja. Obsada roślin była niska, po 3 dniach od wschodów wyniosła średnio dla odmian 70 tys.szt./ha, natomiast końcowa tylko 74 tys.szt./ha. Sezon wegetacyjny w tym roku charakteryzował się brakiem wystarczającej ilości opadów w okresie wiosenno – letnim, co było głównym czynnikiem niskiego plonu buraków cukrowych. Na skutek niskiej obsady i powolnego początkowego wzrostu roślin, wystąpił problem z chwastami, co spowodowało w dużym nasileniu wtórne zachwaszczenie łanu. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na  niski plon było duże nasilenie mszycy buraczanej oraz błyszczki jarzynówki, która była zwalczana wieczorem w okresie żerowania szkodnika. Po zastosowaniu preparatu Guard T, porażenie roślin przez choroby grzybowe było niewielkie, jednak zaobserwowano porażenie roślin żółtaczką wirusową. Stan plantacji poprawił się po opadach deszczu, które miały miejsce pod koniec września i w październiku. Zbiór buraków cukrowych przypadł na listopad, co również przyczyniło się do poprawy plonu.

Średnie plony buraków były niskie, 610,6 dt/ha. Najwyżej plonowały odmiany: Basilius, Julius, Hammond, a najsłabiej Silesia i Panorama. Korzenie buraków zawierały dużo cukru, a polaryzacja cukru kształtowała się na poziomie 19 %. Najwyższą polaryzację cukru miały odmiany: Lavenda, Contenta i Gellert. Natomiast najwyższy plon cukru dały odmiany: Julius, Basilius, Hammond i Contenta.

 

 

 1. Wpływ nawożenia potasem na plon buraka cukrowego Hammond

 

Cel doświadczenia: ocena wpływu nawożenia mineralnego: Korn-Kali i Esta Kieserit na plon buraka cukrowego

 

Schemat doświadczenia: 1 odmiana, w 1 powtórzeniu, nawożenie przedsiewne

Wariant I – Korn-Kali

Wariant II – Esta Kieserit

 

Nawóz mineralny Dawka w kg czystego składnika/ha
Wariant 1 Wariant 2
Nawożenie przedsiewne
Salmag z borem 27,5 % N 50
4 % MgO 7,5
3,5 % CaO 6,4
0,2 % B 0,4
Korn–Kali® 40 % K2O 200
12 % SO3 60
6 % MgO 30
4 % Na2O 20
Esta Kieserit 25 % MgO 50
50 % SO3 100
Nawożenie pogłówne
Salmag z borem 27,5 % N 40
4 % MgO 5,8
3,5 % CaO 5,1
0,2 % B 0,3

Tabela 3

 

Gleba: 1 Cz płi, kompleks rolniczej przydatności pszenny bardzo dobry klasa II, 2 B płi:gs kompleks przydatności rolniczej pszenny dobry, klasa IIIa, pH 7,1 Z;

 

Zasobność gleby w składniki pokarmowe w mg/100 g gleby:

P2O5 34,9 BW, K2O 15,0 S, Mg 4,5 N

 

Zawartość azotu mineralnego w glebie na przedwiośniu: 60 kg N/ha, potrzeby nawożenia duże

 

Przedplon: pszenica ozima + mieszanki poplonowe TerraLife (m.in: wyka jara, groch pastewny, łubin gorzki, koniczyna, facelia, rzodkiew oleista, gorczyca biała)

 

Termin siewu – optymalny: 07.04.2016r.

 

Ilość wysiewu: 117 tys. nasion na 1 ha, rozstawa rzędów 45 cm,

odległość nasion w rzędzie 19 cm

 

Zbiór buraków: 10.11.2016r.

 

Ochrona roślin

Tabela 4

Wyszczególnienie Środek produkcji Dawka na 1 ha Data
Herbicydy l,g/ha Betanal MaxxPro 209 OD + Goltix 700 SC 1,25 + 1,0 19.04.2016r.
Betanal MaxxPro 209 OD + Goltix 700 SC 1,25 + 1,0 05.05.2016r.
Betanal MaxxPro 209 OD + Goltix 700 SC 1,25 + 1,0 16.05.2016r.
Safari 50 WG + Trend 90 EC 30 g + 0,05% 16.05.2016r.
Lontrel 300 SL (część pola) 0,4 30.05.2016r.
Select Super 120 EC (chwasty jednoliścienne) 0,8 08.06.2016r.
Preparat mikrobiologiczny    l/ha Guard T 1,0 06.05.2016r.
Guard T 1,0 30.05.2016r.
Insektycydy l/ha Proteus 110 OD 0,5 03.06.2016r.
Decis Mega 50 EW 0,1 01.07.2016r.
Dokarmianie dolistne l/ha Superplon K 0,8 17.05.2016r.
Superplon K 0,8 30.05.2016r.
Basfoliar 2.0 36 Extra + ADOB 2.0 Mn + ADOB B 4 + 3 + 2 13.06.2016r.

 

 

Wyniki

Tabela 5

Lp. Wariant Plon

korzeni

Wyniki analiz próbek 10 korzeni Plon cukru Obsada roślin
Polaryzacja cukru Zawartość składników po 3 dniach końcowa
potas sód azot
dt/ha % mval/1000g dt/ha tys. szt./ha
1.  I – Korn Kali 603,7 19,45 33,4 2,4 28,5 117 71 75
2. II – Esta Kieserit 590,7 20,24 34,0 2,4 24,7 120

 

Omówienie wyników

 

 1. W obydwóch wariantach, gdzie zastosowano dodatkowe nawożenie (potasem, magnezem i siarką) wystąpił przyrost plonu – porównując do większości odmian w „Kolekcji 15 odmian buraka cukrowego”, gdzie zastosowano jedynie nawożenie azotowe.

 

 1. Wyższe plony buraków i cukru osiągnięto w wariancie I, nawożąc rośliny nawozem Korn – Kali zawierającym w składzie potas (pierwiastek ten reguluje gospodarkę wodną rośliny, wpływając na jej lepsze wykorzystanie).

 

 1. Polaryzacja cukru w obydwóch wariantach była wysoka i kształtowała się na poziomie 20%.