Druga ocena przezimowania w województwie opolskim – sezon 2016/2017


Tabela 1b: Informacje ogólne

Roślina Występowanie mrozów
czas trwania niskich temperatur (dni) średnia temperatura powietrza (°C) najniższa odnotowana temperatura (°C)
Rzepak ozimy 15 -76 dni w zależności od powiatu

(15 w pow. B, 76 w pow. GŁ)

Zakres temperatur w poszczególnych powiatach

-1 do -10°C,

średnia w województwie to -5°C

-27°C

(w powiatach KL i OL)

Pszenica ozima
Jęczmień ozimy
Pszenżyto ozime
Żyto ozime

 

 

Tabela 2: Przezimowanie

 

Roślina Uszkodzenia mrozowe [%] Likwidacja plantacji (przeoranie) [%]
duże średnie małe złe przezimowanie roślin (uszkodzenia mrozowe) niska obsada roślin (np. w wyniku suszy, uszkodzeń przez szkodniki inne
1* 2o 30 4o 5o 6o 7o 8o 9o jesień wiosna jesień wiosna
Rzepak ozimy 0 0 3% 5% 5% 5-30% 20-30% 7-30% <1-10% (20% KL) 0 <1-10% 1-5% <1-7%
 
Pszenica ozima 0 0 3% 0 0 2-5% 10% 10% <1-10% 0 <1-2% 0 <1-5%
Jęczmień ozimy 0 0 3% 0 0 2-5% 10% 10% <1-10% 0 <1-2% 0 <1-5%
Pszenżyto ozime 0 0 2% 0 0 2% 10% 8-10% 3-10% 0 2% 0 5%
Żyto ozime 0 0 0 0 0 0 10% 10% 1-10% 0 2% 0 5%

 

* Skala 9– ocena przezimowania:

1o – główny stożek wzrostu zniszczony, pączki boczne nie odbijają (96 – 100 % uszkodzeń)

2o – główny stożek wzrostu zniszczony, lecz odbijają pojedyncze pączki boczne (86 – 95 % uszkodzeń)

3o – główny stożek wzrostu zniszczony, lecz odbijają liczne pączki boczne (76 – 85 % uszkodzeń)

4o – zachował się główny stożek wzrostu bez liści rozetowych (61 – 75 % uszkodzeń)

5o – zachowało się 1-25% powierzchni zielonej liści rozetowych (41 – 60 % uszkodzeń)

6o – zachowało się 26-50% powierzchni zielonej liści rozetowych (26 – 40 % uszkodzeń)

7o – zachowało się 51-75% powierzchni zielonej liści rozetowych (16 – 25 % uszkodzeń)

8o – zachowało się 76-90% powierzchni zielonej liści rozetowych (6 – 15 % uszkodzeń)

9o – powierzchnia liści rozetowych nie jest zredukowana w porównaniu do okresu przedzimowego i cała zielona, zachowało się 91-100% powierzchni zielonej liści rozetowych (0 – 5 % uszkodzeń)

 

Tabela 3: Porażenie roślin przez choroby i szkodniki

Roślina Porażenie roślin [%]
choroby szkodniki
sucha zgnilizna kapustnych (jesień) pałecznica rzepaku (wiosna) śmietka kapuściana (jesień) mszyce (jesień) pchełki (jesień) gnatarz rzepakowiec (jesień) szkodniki wielożerne

(np. lenie, łokaś garbatek, drutowce, pędraki – jesień)

ślimaki (jesień) inne (wymienić)
tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak gatunek nie tak nie
Rzepak ozimy 3-25% <1-5% 3-50% (80% KL) 3-50% (75% KL, 100% KR) 5-30% (85% KL) 1-5% (80% KL) 2-4% 1-10% Chowacz galasówek 50% (lokalnie)
  choroby szkodniki
septorioza liści (jesień) mączniak prawdziwy (wiosna) pleśń śniegowa (wiosna) śmietka zbożówka (jesień) ploniarka zbożówka (jesień) mszyce – wektory chorób wirusowych (jesień) szkodniki wielożerne

(np. lenie, łokaś garbatek, drutowce, pędraki – jesień)

ślimaki (jesień) x
tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak gatunek nie tak nie
Pszenica ozima 1-5% 5% 2-5% 1-15% 2% 2-15% 2%   0
Jęczmień ozimy 1% 3-5% 1-10% 1-5% 1% 5-10 (80% KR i KL) 2-15% Łokaś garbatek   0
Pszenżyto ozime 1% 3-5% 10% 3% 1% 9-10% 1%   0
Żyto ozime 1% 3-5% 5% 3% 0 5-8% 1%   0
Autor: Dział Technologii Produkcji Rolniczej na podstawie danych otrzymanych z Powiatowych Zespołów Doradczych