Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kierownik działu

mgr Renata Wojas

e-mail: renata.wojas@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Klekot
starszy specjalista
tel. 77 4437 145
e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

Jadwiga Sadlej
specjalista
tel. 77 4437 143
e-mail: jadwiga.sadlej@oodr.pl

Anna Borkowska
starszy referent
tel. 77 4437 143
e-mail: anna.borkowska@oodr.pl

Elżbieta Bober
specjalista
tel. 77 4437 152
e-mail: elzbieta.bober@oodr.pl

mgr inż. Sylwia Dudek
specjalista, broker innowacji
tel. 77 4437 142
e-mail: sylwia.dudek@oodr.pl