Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich


Kierownik działu
mgr Renata Wojas
tel. 77 4437 144
e-mail: renata.wojas@oodr.pl

 

Pracownicy:

 

mgr Ewa Klekot
specjalista
tel. 77 4437 145
e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

 

Jadwiga Sadlej
referent
tel. 77 4437 143
e-mail: jadwiga.sadlej@oodr.pl

 

Anna Borkowska
stażysta – specjalista
tel. 77 4437 143
e-mail: anna.borkowska@oodr.pl

 

Elżbieta Bober
stażysta – specjalista
tel. 77 4437 152
e-mail: elzbieta.bober@oodr.pl

 

Magdalena Cisek
stażysta-specjalista
tel. 77 4437 142
e-mali: magdalena.cisek@oodr.pl