Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa


p.o. Kierownik działu
mgr inż. Elżbieta Gniewowska
tel. 77 4437 127
e-mail: elzbieta.gniewowska@oodr.pl
email: agrotechinika@oodr.pl

 

Pracownicy:

mgr inż. Katarzyna Mazurek
główny specjalista
tel. 77 4437 129
e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl

 

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista
tel. 77 4437 127
e-mail: mateusz.krok@oodr.pl

 

mgr inż. Łukasz Kowalski
główny specjalista
tel. 77 4437 129
e-mail: lukasz.kowalski@oodr.pl

 

Sekcja Laboratoryjna

tel. 77 4437 132
e-mail: laboratorium@oodr.pl

 

 

inż. Teresa Chlasta
główny specjalista

Grażyna Chacz
starszy referent

mgr Agnieszka Sterczewska
główny specjalista