p.o. Kierownik działu
Marcin Majgier
tel. 77 4437 121
e-mail:informatyk@oodr.pl

 

Marcin Bączkowski
informatyk

tel. 77 4437 100
e-mail: informatyk@oodr.pl

 

 

Do zadań Działu Teleinformatyki należy w szczególności:

1) administrowanie siecią komputerową;
2) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
3) tworzenie i administrowanie witryn internetowych;
4) projektowanie, programowanie, modernizacja, wdrażanie nowoczesnych technik i technologii informatycznych oraz teleinformatycznych we wszystkich obszarach działalności Ośrodka Doradztwa;
5) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych;
6) prowadzenie instruktażu i szkoleń pracowników w zakresie obsługi podstawowych aplikacji informatycznych używanych w Ośrodku Doradztwa;
7) wdrożenie i bieżące zarządzanie strukturą nazw domen i komputerów włączanych do sieci;
8) konserwacja i bieżące utrzymanie techniczne serwerów będących własnością Ośrodka Doradztwa;
9) sprawowanie nadzoru nad administracją sieci lokalnych i pojedynczych komputerów włączonych w globalną strukturę sieci;
10) zakładanie kont użytkowników i prowadzenie ich ewidencji w systemach sieci oraz przydzielanie dostępu do ich zasobów (miejsce na dyskach, pamięć operacyjna, oprogramowanie, transmisja w sieci wewnętrznej i zewnętrznej);
11) konserwacja i aktualizacja konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych oraz współpraca w zakresie konserwacji połączeń z siecią Internet;
12) udzielanie konsultacji w zakresie korzystania z sieci;
13) administrowanie komputerami włączonymi do sieci oraz zapewnienie zachowania standardów funkcjonowania stanowisk komputerowych;
14) administrowanie telefonią stacjonarną, w tym:
a) stałe administrowanie systemem łączności oraz dbanie o stały dostęp do łączy telekomunikacyjnych,
b) analiza wykonywanych połączeń telekomunikacyjnych,
c) zlecanie napraw łączy telekomunikacyjnych firmom zewnętrznym,
d) analizowanie ofert na rynku dotyczących usług telekomunikacyjnych;
15) administrowanie telefonią komórkową, w tym:
a) nadzór nad pozyskiwaniem oferowanych usług telekomunikacyjnych na rynku polskim,
b) analiza wykonywanych połączeń telekomunikacyjnych,
c) nadzór nad utrzymaniem stałej łączności z użytkownikami usług telekomunikacyjnych;
16) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
17) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
18) przechowywanie, utrzymywanie stanu technicznego oraz udostępnianie sprzętu multimedialnego dla organizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów, itp. prowadzonych przez poszczególne Działy;
19) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.