Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mgr Bożena Litwinowicz
Główny specjalista ds. 

tel. 77 4437 152
e-mail: bozena.litwinowicz@oodr.pl

 

Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

mgr Helena Kawiak
Główny specjalista
tel. 77 4437 139
e-mail: helena.kawiak@oodr.pl