Dzień kukurydzy w Łosiowie


W tym roku plantatorzy kukurydzy po raz kolejny mogli spotkać się na polach demonstracyjnych podczas „Dnia Kukurydzy”. Spotkanie odbyło się 14 września dzięki wspólnej inicjatywie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zakładu Rolno-Usługowego „Janów” oraz firmie Agropol S.J. „Dzień Kukurydzy” skierowany był do rolników, plantatorów oraz miłośników kukurydzy, którzy i tym razem nie zawiedli i licznie przybyli, aby wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie uprawy tej rośliny.

 

Oficjalnego otwarcia i przywitania gości dokonali gospodarze spotkania: Agnieszka Krawczyk OODR, Maciej Majchrowski właściciel ZRU Janów oraz Marian Olejnik Prezes firmy Agropol S.J.

 

Część merytoryczną spotkania otworzył prof. dr hab. inż. Czesław Nowak z Katedry Rolnictwa Światowego i Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przybliżył uczestnikom spotkania uwarunkowania rozwoju rynku żywności oraz rynku pasz na świecie. Kolejnym mówcą był dr inż. Lesław Janowicz z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który omówił praktyki właściwego przechowywania ziarna kukurydzy w magazynach silosowych. Następnie przedstawiciel firmy ADOB Sp. z o.o. Zbigniew Całus przedstawił innowacyjną technologię oraz mechanizm działania nawozów do dokarmiana dolistnego roślin. Po bardzo ciekawych wykładach uczestnicy spotkania odwiedzili poletka z kolekcją 122 odmian kukurydzy, zlokalizowanych na polu produkcyjnych firmy Agropol w Łosiowie. Podczas zwiedzania producenci kukurydzy mogli wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami firm nasiennych, nawozowych i chemicznych.

 

Firmy uczestniczące w „Dniu Kukurydzy”

 

ADOB Sp. z o.o.

Agro-Efekt Sp z o.o.

AgroSeed Sp. z o.o.

Agrosimex Sp. z o.o.

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Bayer Sp. z o.o.

BayWa Agro Polska

Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.

Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.

Du Pont Polska

Ekoplon S.A.

Euralis Nasiona Sp. z o.o.

Farm Saat Polska

FMC Corporation

Flora Sp. z o.o.

Grupa Azoty

HR Smolice IHAR Sp z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o. sp. k.

InnVigo Polska Sp. z o.o.

Kalizea Polska Sp. z o.o.

K+S Polska Sp. z o.o.

KWS Polska Sp. z o.o.

Limagrain Polska Sp. z o.o.

Maisadour Polska Sp. z o.o.

Małopolska HR Kobierzyce HBP Sp. z o.o.

Monsanto Polska Sp. z o.o.

Oseva Polska Sp. z o.o.

Pioneer

ProCam Polska Sp. zo.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o

Saaten Union Polska Sp. z o.o.

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.

Syngenta Polska

Top Farms Sp. z o.o.

 

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy za rok.