„Energia odnawialna w gospodarstwie”


            ENERGIA ODNAWIALNA W GOSPODARSTWIE                                                                                                                                                          

        19.10.2017 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Konferencja pt. ” Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska” – pan Eugieniusz Thiel otrzymał statuetkę „Opolski OZE”. 

        Młyn rodziny Thiel z Żędowic istnieje od 18 wieku, wcześniej znany jako młyn Ziętek. W 1864 prapradziadek Ferdynant  Thiel kupił młyn, który przechodził z pokolenia na pokolenie. W roku 2000 sytuacja gospodarcza w kraju, a co za tym idzie, nieopłacalność funkcjonowania i utrzymania młyna, sprawiły że zakończono mielenie zboża. Położenie młyna nad rzeką sprawiło iż właściciele zdecydowali przekwalifikować młyn na małą elektrownie wodną. Zamontowano turbinę wodną i tak państwo Thiel zaczęli wykorzystywać alternatywne źródła energii, ilość odprowadzanej energii wynosi 25 kw/h. Wszystkie maszyny i urządzenia pozostały w pierwotnym stanie, doskonale utrzymane i na bieżąco konserwowane pozwalają oddać charakter swojego funkcjonowania . W obecnej chwili możliwe jest także zwiedzanie młyna połączone z szczegółową prezentacją mielenia zboża.