25 lecie Konkursu Wydawnictw Ośrodków Doradztwa Rolniczego


Uroczyste ogłoszenie wyników XXV edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”

Konkurs pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” ma już 25 letnią tradycję. 6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników jego XXV edycji. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z okazji 25-lecia konkursu jubileuszowe puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkim redakcjom czasopism Ośrodków Doradztwa Rolniczego, na ręce dyrektorów ODR złożył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.

Była to wspaniała okazja do przybliżenia 25 letniej historii tego konkursu, podzielenia się refleksjami związanymi z pracą wydawniczą, ludźmi którzy ją tworzyli, pozytywnymi przeobrażeniami, jakie przeszły wydawnictwa na przestrzeni tych lat, dotyczącymi zarówno treści merytorycznych jak i strony technicznej.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Od zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ODR, gdyż jest to bardzo pozytywna forma współzawodnictwa wydawców, która niewątpliwie przyczynia się do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Organizowany jest w dwóch kategoriach: „Najlepsze czasopismo periodyczne” oraz „Najlepsza publikacja tematyczna”. Nasza wydawnictwo też miało kilkakrotnie osiągnięcia w tym konkursie: rok 1992 – II miejsce w kategorii „Najlepszy informator ODR”; a w kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” – III miejsce w 2005 r., I – w 2013 i III – w 2014 r. Ponadto Pani Aleksandra Woźniak, gł. specjalista ODR Łosiów w 1998 r. była laureatką nagrody w kategorii „Indywidualnych nagród dla autorów podejmujących interesującą problematykę i stosujących nowe gatunki dziennikarskie w czasopismach periodycznych”.

Podsekretarz stanu w MRiRW, Pan Ryszard Zarudzki, wręczył również redaktorom wydawnictw puchary za zwycięstwo i uczestnictwo w konkursie, organizowanym przez redakcję AGRO – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych dla czasopism wydawanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego pn. „AgroKlasa ODR 2017 ”. Kurier Rolniczy otrzymał Wyróżnienie Specjalne. W ramach AgroKlasy ODR, w magazynie AGRO zamieszczane są najciekawsze artykuły bądź ich fragmenty, czy też niektóre wypowiedzi, które ukazują się na łamach wydawnictw periodycznych ODR oraz prezentacje nadsyłanych do redakcji wydawnictw tematycznych Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W II części spotkania ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody i dyplomy instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynków rolnych. Nagrodę wręczono dla zespołu badawczego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Rolnictwa PIB oraz wyróżnienia dla 3 zespołów badawczych z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB.

Teresa Kawecka

Kierownik Zespołu Redakcji Wydawnictw OODR