GLEBA – jako środowisko odżywcze roślin


GLEBA  jako środowisko odżywcze roślin

Adela Maziarek, Agnieszka Krawczyk

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
BUDOWA GLEBY……………………………………………………………………………………………………………………………………3
ŻYZNOŚĆ GLEBY…………………………………………………………………………………………………………………………………..4
SKŁADNIKI POKARMOWE………………………………………………………………………………………………………………….8
MIKROORGANIZMY GLEBOWE ………………………………………………………………………………………………………40
ZMIANY ZACHODZĄCE W ROLNICTWIE ……………………………………………………………………………………42
ANALIZA GLEBY PODSTAWĄ NAWOŻENIA………………………………………………………………………………..46
PODSUMOWANIE………………………………………………………………………………………………………………………………57
Literatura……………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

Opracowanie merytoryczne:mgr inż. Adela Maziarekdr inż. Agnieszka Krawczyk
Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl
Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r. z Województwem Opolskim

ISBN 978-83-60304-59-4
Egzemplarz bezpłatny

Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl

 

 

Pobierz plik .PDF

GLEBA – jako środowisko odżywcze roślin