Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku   Ostatnio zaktualizowane!


W dniu 25.10.2018 r w siedzibie OODR w Łosiowie miało miejsce podsumowanie konkursu “

”. Obszar objęty konkursem to teren woj. opolskiego. Głównym celem konkursu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych poprzez użytkowanie gruntów w sposób niepogarszający ich jakości, ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami wynikającymi z działalności prowadzonej w gospodarstwie, zapewnienie dobrostanu zwierząt i wytwarzanie produktów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt.

W tegorocznym konkursie z powiatu prudnickiego wzięło udział gospodarstwo Państwa Krzysztofa i Urszuli Kwoczek z miejscowości Grabina w Gminie Biała.

Gospodarstwo to specjalizuje się w produkcji zwierzęcej – tucz trzody chlewnej. Natomiast powierzchnia gospodarstwa to ponad 100 ha gruntów  ornych, które całą swoją produkcję roślinną przeznacza na skarmianie dla trzody chlewnej z wyłączeniem upraw tj. rzepak ozimy i buraki cukrowe.

 Podczas podsumowania konkursu gospodarstwo Państwa Kwoczek zajęło  3 miejsce w skali całego województwa.