Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego


Miejsce: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Dzień : 20 luty 2019 r.

 

Program szkolenia:

godz. 9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 Otwarcie szkolenia – Jarosław Nosal, Dyrektor Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

9.30 – 10.15 Żywienie bydła mięsnego

10.15 – 11.00 Zasady tworzenia grup producenckich w środowisku hodowców i producentów bydła mięsnego.

11.00 – 11.45 Szczepienia w stadzie bydła mięsnego jako główne narzędzie profilaktyki chorób zakaźnych.

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 Możliwości pozyskania środków finansowych z PROW na rozwój hodowli i produkcji bydła mięsnego w 2019 r.

12.45 – 13.30 Użytki zielone – Firma Sowul & Sowul Sp. z o.o 

13.30 – 14.00 Możliwości współpracy z  zakładami przetwórczymi

14.00 Degustacja potraw z mięsa wołowego