Informacja dotycząca duplikatów ukończenia szkoleń / kursów


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie uprzejmie informuje że istnieje możliwość wydania  duplikatów ukończenia szkoleń / kursów :

 

– w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,

– w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,

– operator kombajnu zbożowego,

– przysposobienia rolniczego (PR), mistrza rolnika, kwalifikowanego rolnika.

 

Warunkiem otrzymania duplikatu jest wcześniejsze ukończenie szkolenia w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz:

– wypełnienie oraz dostarczenie do siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podania o wydanie duplikatu,

– wpłata na konto lub w kasie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie opłaty za wydanie duplikatu według cennika usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

 

Pobierz: Podanie o wydanie duplikatu

 

Osoby do kontaktu : Ewa Mokrzyczak oraz Anna Szafraniec – Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (Tel. 77 44 37 151).