Katalog wizyt studyjnych przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną ISKRA.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez Spółdzielnię Socjalną ISKRA.

Spółdzielnia Socjalna ISKRA w Sztumskim Polu jest jednym z przedsiębiorstw społecznych, które osiągnęły sukces. Stanowi niewątpliwie ważne ogniwo w zakresie lokalnego rozwoju, realizując działania w obszarze ekonomii społecznej, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Spółdzielnia Socjalna ISKRA została założona przez gospodarzy Stadniny i Pensjonatu Iskra w 2013 r., w celu realizacji inicjatyw pojawiających się na terenie Powiśla.

Nowym pomysłem Spółdzielni Socjalnej ISKRA jest utworzenie, wraz z partnerami, pierwszego zintegrowanego katalogu wizyt studyjnych w Polsce. Jest to innowacyjny projekt, który umożliwia zainteresowanym poznawanie najlepszych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń w czterech kategoriach tematycznych: wsparcie, rozwój, kultura i ekologia. Katalog skierowany jest głównie           do organizacji pożytku publicznego, samorządów, stowarzyszeń, fundacji oraz wszystkich, którzy chcą założyć spółdzielnię socjalną lub inną organizację non-profit.

Do katalogu może dołączyć każda instytucja chcąca podzielić się wiedzą. Wszystkich zainteresowanych działalnością Spółdzielni Socjalnej Iskra i wizytami studyjnymi, zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej www.spoldzielniaiskra.pl

Katalog wizyt studyjnych mini