PZDR Brzeg


Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego
w Brzegu
 
 ul. Główna 1,
49 – 330 Łosiów
tel. 77 44 37 104
e-mail: brzeg@oodr.pl

Dyżur: Poniedziałek
godz. 7.00 – 15.00

Skład Zespołu

mgr. inż. Anna Pyzik 
kierownik

mgr Renata Zimmermann
główny specjalista

mgr inż. Krzysztof Wróbel
główny specjalista