PZDR Brzeg

Powiatowy Zespół

Doradztwa Rolniczego

w Brzegu

 

 ul. Główna 1, 49 – 330 Łosiów
tel. 77 4125327
e-mail: brzeg@oodr.pl

Dyżur: Poniedziałek
godz. 7.00 – 15.00

Skład Zespołu

mgr. inż. Anna Pyzik 
kierownik
mgr Renata Zimmermann
główny specjalista
mgr inż. Ewelina Szymankiewicz 
starszy specjalista
mgr Magdalena Hałas-Kowalska
starszy specjalista
mgr inż. Krzysztof Wróbel
główny specjalista