PZDR Nysa

Powiatowy Zespół

Doradztwa Rolniczego

w Nysie

ul. Marcinkowskiego 1, 48-300 Nysa
tel. 77 4331127
e-mail: nysa@oodr.pl

Dyżur: Środa
w godz. 8.00 – 16.00

Skład Zespołu

inż. Joanna Czarnecka
kierownik

mgr inż. Aneta Mulska
główny specjalista

mgr inż. Piotr Dominowski
główny specjalista

mgr inż. Renata Rozmus-Gach
główny specjalista

mgr inż. Beata Kamińska
główny specjalista

mgr inż. Małgorzata Węgrzyn
starszy specjalista


X Edycja Konkursu Kiszenia Kapusty Metodą Tradycyjną. Kiszenie kapusty – dzień tradycji i integracji społeczności wiejskiej – 2017

      Zapraszamy wszystkie zainteresowane  Koła Gospodyń Wiejskich , sołectwa oraz inne organizacje pozarządowe z województwa opolskiego  do udziału w X-ej Edycji Konkursu Kiszenia Kapusty Metodą Tradycyjną. Kiszenie kapusty – dzień tradycji i integracji społeczności wiejskiej – 2017, który odbędzie się 30.09.2017r w Makowicach w powiecie Nyskim .   Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w poznanie, upowszechnienie i potrzymanie obrzędów, tradycji oraz integracja środowisk uczestniczących w konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do Organizatora – Stowarzyszenia KGW „MAK” w Makowicach i dostarczenie w terminie do dnia 22.09.2017 „KARTY ZGŁOSZENIA” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. O udziale w konkursie decyduje […]


XVII edycja Turnieju „ Złota Kosa „ w  Piątkowicach

Młócić trzeba umieć …  – XVII edycja Turnieju „ Złota Kosa „ w  Piątkowicach   W Piątkowicach w powiecie Nyskim odbyła się 17 edycja Turnieju Żniwowania Metodami Tradycyjnymi.  Jest to doroczna impreza regionalna organizowana przez gminę Łambinowice, sołectwo Piątkowice  oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach , która kultywuje obyczajowość wiejską i przypomina dawne techniki prac polowych. Turniej odbył się 15.07.2017 przy pięknej pogodzie. Imprezę rozpoczął występ artystyczny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica ,a następnie po przedstawieniu drużyn, rozpoczęto pierwszą konkurencję. Uczestnicy turnieju zmierzyli  się w czterech konkurencjach : żęcia sierpem, koszenia kosą, młócenia cepem i klepania kos.  W […]