Laboratorium

 

Zapraszamy do skorzystania z usług laboratorium OODR Łosiów, które wykonuje analizy gleby, pasz i ziarna zbóż.

W zakresie analiz gleb oznaczamy:

* odczyn (pH) w 1n KCI

* zawartość przyswajalnych dla roślin form P, K, Mg

Ocena pasz obejmuje analizę podstawową:

– sucha masa

– białko ogólne metodą Kjeldahala

– włókno surowe

– popiół surowy

– pH w kiszonach

– ocena organoleptyczna kiszonek

– oznaczenie zawartości tłuszczu surowego

W oparciu o wykonane analizy pasz wyliczamy wartość programową danej paszy przy pomocy programu komputerowego Anapasz.

W ziarnie zbóż oznaczamy następujące parametry jakościowe:

– zawartość białka ogólnego Kjeldahala

– ilość glutenu

– wskaźnik sendymentacyjny Zeleny’go

– liczba opadania

– gęstość ziarna w stanie zsypanym

– wilgotność

– MTZ

– określenie procentowej zawartości łuski w owsie