Aktualności


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

1 września 2017 roku rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja, która wspiera rolników i producentów oraz zajmuje się rozwojem rolnictwa. Zadania KOWR zostały uporządkowane według czterech kluczowych kompetencji:   · ZASÓB, czyli gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, polegające na tworzeniu warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; · PROMOCJA, czyli prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą; dotyczy to także wspierania i budowania relacji pomiędzy […]


Wyjazd studyjny pn.: „Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje wyjazd studyjny pn.: „Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.   Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej, doradców rolnych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.   W ramach wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną tematy z zakresu możliwości finansowania  innowacyjnych wdrożeń dla rolnictwa tak, aby zwiększyć dochody w gospodarstwie. Termin wyjazdu studyjnego: 20 września 2017 r. Miejsce docelowe: Głubczyce   Organizator zapewnia transport na trasie Łosiów […]


Konkurs kulinarny ”Chrzelickie specjały”

Zapraszamy na konkurs kulinarny ”Chrzelickie specjały”, który odbędzie się 17.09.2017 r. w Chrzelicach podczas Festynu “Razem żyjemy, razem zmieniamy” z okazji XX-lecia Odnowy Wsi.   Przedmiotem Konkursu jest wybór Potrawy XX-lecia Odnowy Wsi. Celem Konkursu jest: wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszej potrawy XX lecia Odnowy Wsi. zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności ponadregionalnych tradycji kulinarnych, rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju ponadregionalnego, integracja i aktywizacja społeczności.   Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z przepisem […]


Warsztaty polowe – „Poprawa żyzności gleby dzięki udziale soi w płodozmianie”

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe  wspólnie ze Stadniną Koni w Prudniku zorganizował warsztaty polowe pn. „Poprawa żyzności gleby dzięki udziale soi w płodozmianie”. Warsztaty dotyczące uprawy soi oraz innych roślin bobowatych skierowane były do rolników, plantatorów oraz miłośników soi, którzy i tym razem nie zawiedli i licznie przybyli, aby wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie uprawy tej rośliny. Część merytoryczną spotkania otworzył doradca rolny Władysław Kościelniak, który omówił prawidłową agrotechnikę grochu i soi. O działaniach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Rolniczych oraz […]


Konkurs agro-eko-turystyczny „Zielone Lato”

Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizują konkurs agro-eko-turystyczny na najlepsze gospodarstwo, ośrodek, pensjonat, zajazd w województwie opolskim, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne „Zielone Lato”   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie agro-eko-turystycznym „Zielone Lato”   Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej: regulamin-i-karta regulamin-i-karta     Więcej informacji udziela: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie Rozwój Obszarów Wiejskich tel. 77 44 37 159  www.teraz-wies.pl    


XIX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe

Zapraszamy na XIX DNI OGRODNIKA – Targi Międzynarodowe, które odbędą się w dniach 09-10 września 2017 roku tradycyjnie w Gołuchowie koło Kalisza.     Dni Ogrodnika odbywają się w Gołuchowie na terenie Ośrodka Kultury Leśnej, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Czartoryskich i pięknego parku arboretum – 17 km od Kalisza. Wejście na teren targów -na rondzie w Gołuchowie, pierwszy zjazd za stacją benzynową – ul. Borowskiego. Oznakowanie dużym banerem, zawieszonym nad drogą. Tu rozpoczynają się ekspozycje targowe: na utwardzonym placu oferta maszyn, narzędzi  i urządzeń technicznych oraz środków transportu. Dalej usytuowane są pawilony plenerowe firm i organizatorów […]


Program działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2017 r.

Szanowni rolnicy, przedsiębiorcy i mieszkańcy wsi, jesteśmy dla Was – informujemy, doradzamy i szkolimy Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje na obszarach wiejskich województwa opolskiego zadania w zakresie doradztwa rolniczego. Zadania Ośrodka uwzględniają głównie działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.   Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie działa na podstawie Ustawy z dnia 22.10.2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 […]


XVII edycja Turnieju „ Złota Kosa „ w  Piątkowicach

Młócić trzeba umieć …  – XVII edycja Turnieju „ Złota Kosa „ w  Piątkowicach   W Piątkowicach w powiecie Nyskim odbyła się 17 edycja Turnieju Żniwowania Metodami Tradycyjnymi.  Jest to doroczna impreza regionalna organizowana przez gminę Łambinowice, sołectwo Piątkowice  oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach , która kultywuje obyczajowość wiejską i przypomina dawne techniki prac polowych. Turniej odbył się 15.07.2017 przy pięknej pogodzie. Imprezę rozpoczął występ artystyczny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica ,a następnie po przedstawieniu drużyn, rozpoczęto pierwszą konkurencję. Uczestnicy turnieju zmierzyli  się w czterech […]


Konferencja: Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi w warunkach Polski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Genetyki i Hodowli Roślin w imieniu Konsorcjum PolSoja zapraszają 23 sierpnia 2017 roku na konferencję „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski”, która odbędzie się w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Dłoni (Dłoń 4, 63-910 Miejska Górka).   W programie: 10.00-10.15 Otwarcie 10.15-10.30 Informacja o działalności konsorcjum PolSoja – prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, IOR –PIB w Poznaniu 10.30-10.50 Ocena potencjału plonowania nowych genotypó i odmian soi w warunkach Polski oraz tworzenie nowej zmienności genetycznej – […]


Warsztaty – uprawa soi: „Poprawa żyzności gleby dzięki udziale soi w płodozmianie”

Warsztaty – uprawa soi „Poprawa żyzności gleby dzięki udziale soi w płodozmianie” – 29 sierpnia 2017 roku, godz. 10.00, Miejsce: w budynku spichlerza przy polu doświadczalnym OODR Łosiów   W programie: Otwarcie – Jarosław Nosal – Dyrektor OODR „Agrotechnika grochu i soi” – dr Władysław Kościelniak „Soja w Polsce – działania COBORU oraz KZPRiRB w kierunku poprawy opłacalności produkcji i zwiększenia udziału roślin bobowatych w strukturze zasiewów” – Krzysztof Gawęcki „Rośliny bobowate i ich mieszanki jako alternatywa zawężonych płodozmianów zbożowo-rzepaczanych” – Andrzej Dawidowicz „Przedstawienie oferty współpracy ze Spółdzielnią Grup Polski […]


Podsumowanie konkursu: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Tegoroczne edycje konkursów: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” na etapie wojewódzkim zostały zakończone 28 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali im. Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczne edycje konkursów organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” który przebiegał pod honorowym patronatem Ministra […]


Szkolenie nt.: Technologia uprawy i ochrony zbóż konsumpcyjnych

W dniu 17 lutego br. w Łosiowie zostało zorganizowane szkolenie nt. ”Technologia uprawy i ochrony zbóż konsumpcyjnych”. Organizatorami przedsięwzięcia była Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Spotkanie otworzył Dyrektor OODR Jarosław Nosal wspólne z Prezesem KFPZ Rafałem Mładanowiczem. Następnie wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać prelekcji zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał dr Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił bardzo interesujący wykład dotyczący skuteczności glifosatu w dobie potencjalnego wycofania go z rynku. Następnie Prezes KFPZ omówił aspekt ekonomiczny produkcji pszenicy jakościowej w świetle wyników doświadczeń fungicydowych […]


Konferencja pn. „Rzepak – uprawa z potencjałem”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z firmą Rapool Polska Sp. z o.o. w dniu 22.02.2017 r. zorganizowali konferencję pn. „Rzepak – uprawa z potencjałem”. Spotkanie otworzył Dyrektor OODR Jarosław Nosal wspólne z Arturem Kozerą z Rapool Polska. Następnie wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji zaproszonych gości oraz profesjonalnego doradztwa naukowego i technologicznego.  Jako pierwsza głos zabrała dr Agnieszka Krawczyk z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tematem przewodnim wystąpienia był wpływ warunków pogodowych na obecny stan ozimin. Następnie dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił bardzo interesujący wykład […]


Wyjazd studyjny doradców rolnych OODR

Dnia 27 czerwca br. doradcy rolni z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odwiedzili Ośrodek Hodowli Zarodowej w Głogówku, który jest największym centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej w Polsce. Po zapoznaniu się z historią i obecną działalnością Ośrodka Pan Prezes Grzegorz Arian oraz główny hodowca Pan Dariusz Kumorek zaprosił doradców do zwiedzania gospodarstwa w Zawadzie. Z Zawady uczestnicy udali się do Kombinatu Rolnego Kietrz, gdzie zostali ugoszczeni przez Prezesa Zarządu Mariusza Sikorę, który również opowiedział o całej działalności Kombinatu, zaprosił do zwiedzania nowo powstałej obory, pokazał imponujący park maszynowy, a także […]


OODR na Opolagrze 2017

W dniach 9-11.06.2017 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego uczestniczył w Targach Rolniczych OPOLAGRA 2017 w Kamieniu Śląskim.  W trakcie największej plenerowej wystawy w południowej Polsce na stoisku wystawowym OODR-u i UMWO pracownicy jednostek udzielali fachowych porad oraz konsultacji.   Obecność OODR-u i UMWO na wystawie Opolagra umożliwiła zaprezentowanie i promocję wyników własnej działalności ww. jednostek, przedstawienie aktualnych ofert współpracy potencjalnym partnerom, a także nawiązywanie kontaktów z producentami rolnymi i innymi jednostkami działającymi w sektorze rolnym. Przy okazji stoisko wystawowe było miejscem dystrybucji publikacji oraz […]


Warsztaty polowe 2017

„Nowoczesne technologie w uprawie i ochronie roślin rolniczych” – pod takim hasłem po raz kolejny odbyły się warsztaty polowe na polach doświadczalnych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Zorganizowane w dniu 22 czerwca br. spotkanie było kolejną okazją do zwiedzenia pola doświadczalnego, gdzie prowadzone są prace adaptacyjno – doświadczalne, doświadczenia łanowe oraz doświadczenia realizowane w ramach PDO, a także uzyskania kompleksowych informacji na temat efektywnej uprawy zbóż, rzepaku ozimego, soi oraz grochów.   Firmy współpracujące: Adob Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Consultingowe Agrosimex Sp. z o.o. BASF Polska Bayer Sp. z o.o. Caussade […]


XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie

W dniach 02 – 03 września br. odbędzie się w Częstochowie XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca Ogólnopolskim Uroczystościom Dożynkowym na Jasnej Górze. Organizatorem Wystawy jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy współudziale Miasta Częstochowy. Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to największa w regionie śląskim i jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Wystawie towarzyszyć będą XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: – stoiska handlowe (w tym kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych) 01 – 30 czerwca – […]


Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2017 w woj. opolskim

Dnia 25 czerwca 2017 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2017 w woj. opolskim. Podczas konferencji z wykładem z zakresu innowacji w rolnictwie pt. „Innowacyjne rozwiązania w układach jezdnych pojazdów rolniczych” wystąpił dr inż. Marek Brennensthul z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem konferencji było ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług […]


XVII edycja Konkursu: Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski w Opolu we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej zapraszają na XVII edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną. Finał Regionalnej XVII edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” odbędzie się 2 lipca 2017 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. CEL KONKURSU: Obok głównego, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, istotnym stało się przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach […]