PZDR Brzeg

Powiatowy Zespół

Doradztwa Rolniczego

w Brzegu

 

 ul. Główna 1,

49 – 330 Łosiów
tel. 77 4125327
e-mail: brzeg@oodr.pl

Dyżur: Poniedziałek
godz. 7.00 – 15.00

Skład Zespołu

mgr. inż. Anna Pyzik 
kierownik

mgr Renata Zimmermann
główny specjalista

mgr inż. Krzysztof Wróbel
główny specjalista