PZDR Kluczbork

Powiatowy Zespół

Doradztwa Rolniczego

w Kluczborku

 

ul. Żeromskiego 3B/12, 46-200 Kluczbork
tel.  77 4142301
e-mail: kluczbork@oodr.pl

Dyżur: Piątek
w godz. 7.30 – 15.30

Skład Zespołu

mgr inż. Halina Petela-Węclewska 
kierownik

mgr inż. Barbara Brzozowska-Bocianek
główny specjalista

mgr inż. Tomasz Konig
główny specjalista

mgr inż. Jadwiga Urbańska
główny specjalista