PZDR Olesno

Powiatowy Zespół

Doradztwa Rolniczego

w Oleśnie

ul. Dworcowa 1a,
46-300 Olesno
tel. 34 3584031
e-mail: olesno@oodr.pl

Dyżur: Piątek
w godz. 7.30 – 15.30

Skład Zespołu

mgr inż. Waldemar Wójcik
kierownik

mgr inż. Maria Balmas
główny specjalista

mgr inż. Linda Wolna
specjalista

inż. Joanna Podgórska-Wiercińska
specjalista

mgr inż. Leszek Kałwak
główny specjalista