Konferencje – Szkolenia – Warsztaty


Konferencja pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”

    Szanowni Państwo!  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zapraszają na Konferencję „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce” Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 Rozpoczęcie godz. 1000     Konferencja jest organizowana w ramach zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Organizatorzy zapewniają poczęstunek (przerwa kawowa, lunch). Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.   Ramowy program konferencji „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne […]


Dzień kukurydzy w Łosiowie

W tym roku plantatorzy kukurydzy po raz kolejny mogli spotkać się na polach demonstracyjnych podczas „Dnia Kukurydzy”. Spotkanie odbyło się 14 września dzięki wspólnej inicjatywie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zakładu Rolno-Usługowego „Janów” oraz firmie Agropol S.J. „Dzień Kukurydzy” skierowany był do rolników, plantatorów oraz miłośników kukurydzy, którzy i tym razem nie zawiedli i licznie przybyli, aby wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie uprawy tej rośliny.   Oficjalnego otwarcia i przywitania gości dokonali gospodarze spotkania: Agnieszka Krawczyk OODR, Maciej Majchrowski właściciel ZRU Janów oraz Marian Olejnik Prezes firmy Agropol S.J. […]