Pszczoła miodna

  Praca zbiorowa: Zbigniew Nizinkiewicz, Jarosław Gerczak, Zygmunt Hink, Henryk Nosowicz, Iwona Raczek, Małgorzata Bieńkowska   Redakcja i skład: Teresa Kawecka, Krystyna Moor   ISBN: 978-83-60304-59-4 Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Główna 1, 49-330 Łosiów e-mail: oodr@oodr.pl www.oodr.pl   Pobierz plik .PDF Pszczoła miodna  

UŻYTKI ZIELONE w żywieniu zwierząt

SPIS TREŚCI WSTĘP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 1. PIELĘGNACJA UŻYTKÓW ZIELONYCH………………………………………………………………………………………………..4 2. REGULACJA PH I NAWOŻENIE………………………………………………………………………………………………………………8 3. SKŁAD GATUNKOWY RUNI…………………………………………………………………………………………………………………..10 4. ŻYWIENIE ZWIERZĄT PASZAMI OBJĘTOŚCIOWYMI…………………………………………………………………….24 PIŚMIENNICTWO………………………………………………………………………………………………………………………………………….26 Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Mazurek Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r. z […]

Prawidłowa agrotechnika RZEPAKU OZIMEGO

  SPIS TREŚCI 1. BIOLOGIA I ROZWÓJ RZEPAKU OZIMEGO………………………………………………………………………………..3 2. WARUNKI KLIMATYCZNO-GLEBOWE I PRZEDPLONOWE……………………………………………………4 3. DOBÓR ODMIAN DO SIEWU………………………………………………………………………………………………………….6 4. NAWOŻENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7 4.1 POTRZEBY POKARMOWE RZEPAKU………………………………………………………………………………………….7 4.2 NAWOŻENIE OBORNIKIEM………………………………………………………………………………………………………….9 4.3 NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE……………………………………………………………………………………………………….9 4.4 NAWOŻENIE WIOSENNE……………………………………………………………………………………………………………11 4.5 NAWOŻENIE WIOSENNE AZOTEM I SIARKĄ……………………………………………………………………….13 4.6 DOKARMIANIE DOLISTNE…………………………………………………………………………………………………………16 5. SIEW…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 6. PIELĘGNACJA ZASIEWÓW PRZED AGROFAGAMI……………………………………………………………….22 6.1 CHWASTY………………………………………………………………………………………………………………………………………..22 6.2 CHOROBY […]

Soja – uprawa z perspektywą – poradnik agrotechniczny

SPIS TREŚCI 1. Produkcja soi w świecie i w Polsce – K. Pyziak ……………………………………………………………………………………….3 2. Co przemawia za uprawą soi w Polsce? – K. Pyziak ………………………………………………………………………………4 3. Biologia, wzrost i rozwój soi – W. Kościelniak …………………………………………………………………………………………6 4. Wymagania klimatyczne – K. Pyziak ……………………………………………………………………………………………………….10 5. Wymagania glebowe – W. Kościelniak …………………………………………………………………………………………………..13 6. Soja w zmianowaniu – […]

Prawidłowa agrotechnika PSZENICY OZIMEJ

Prawidłowa agrotechnika PSZENICY OZIMEJ Opracowanie merytoryczne:  dr inż. Agnieszka Krawczyk, mgr inż. Łukasz Kowalski Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl   Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r. z Województwem Opolskim ISBN 978-83-60304-63-1 Egzemplarz bezpłatny Wydawca: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. […]

GLEBA – jako środowisko odżywcze roślin

GLEBA  jako środowisko odżywcze roślin Adela Maziarek, Agnieszka Krawczyk   SPIS TREŚCI WSTĘP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 BUDOWA GLEBY……………………………………………………………………………………………………………………………………3 ŻYZNOŚĆ GLEBY…………………………………………………………………………………………………………………………………..4 SKŁADNIKI POKARMOWE………………………………………………………………………………………………………………….8 MIKROORGANIZMY GLEBOWE ………………………………………………………………………………………………………40 ZMIANY ZACHODZĄCE W ROLNICTWIE ……………………………………………………………………………………42 ANALIZA GLEBY PODSTAWĄ NAWOŻENIA………………………………………………………………………………..46 PODSUMOWANIE………………………………………………………………………………………………………………………………57 Literatura……………………………………………………………………………………………………………………………………………….58 Opracowanie merytoryczne:mgr inż. Adela Maziarekdr inż. Agnieszka Krawczyk Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego […]

Jak zwiększyć żyzność gleby?

  Jak zwiększyć żyzność gleby? dr Władysław Kościelniak   SPIS TREŚCI 1.WSTĘP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 2. PRÓCHNICA NAJWAŻNIEJSZA…………………………………………………………………………………………………….3 2.1. Funkcje próchnicy w glebach……………………………………………………………………………………………………3 2.2. Zawartość próchnicy w glebie i jej bilans ……………………………………………………………………………5 3. SŁOMA JAKO NAWÓZ ORGANICZNY ………………………………………………………………………………………..7 3.1.Wartość nawozowa słomy…………………………………………………………………………………………………………..7 3.2.Prawidłowe zagospodarowanie słomy zbożowej………………………………………………………………9 3.3. Sprzedaż słomy – zysk czy strata?…………………………………………………………………………………………12 4. POPLONY ŚCIERNISKOWE…………………………………………………………………………………………………………..14 4.1. Wpływ […]

Prawidłowa agrotechnika BURAKÓW CUKROWYCH

  Prawidłowa agrotechnika BURAKÓW CUKROWYCH mgr inż. Elżbieta Gniewowska mgr inż. Adela Maziarek  Opracowanie merytoryczne: mgr inż. Elżbieta Gniewowska mgr inż. Adela Maziarek Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r. z Województwem Opolskim ISBN 978-83-60304-65-5 Egzemplarz bezpłatny   […]

Wyniki doświadczeń PDO (Porejestrowe Doświadczenia Odmianowe)

Celem prowadzenia doświadczeń PDO jest sprawdzenie wartości gospodarczej badanych odmian roślin uprawnych oraz ich przydatności do uprawy w danym rejonie. Odmiany te cechuje wysokie i wierne plonowanie, mniejsze niż przeciętnie wyleganie oraz słabsze porażanie przez choroby. Aktualizacja list dokonywana jest corocznie: wiosną dla zbóż jarych, soi i ziemniaka, a po żniwach dla zbóż ozimych i […]

Przewodnik po polu doświadczalnym OODR w Łosiowie 2017

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH DOŚWIADCZEŃ I DEMONSTRACJI Rzepak ozimy ES Imperio F1. System nawożenia AKRA Rzepak ozimy. Kolekcja 42 odmian. Annise F1 Rzepak ozimy. Kolekcja 42 odmian. 2-12 Rzepak ozimy. Kolekcja 42 odmian. 13-23 Rzepak ozimy. Kolekcja 42 odmian. 24-35 Rzepak ozimy. Kolekcja 42 odmian. 36-41 Rzepak ozimy. Kolekcja 42 odmian. 42 + Atora F1 siew punktowy. […]