Konferencja: „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska”


 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do udziału w Konferencji „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska”, która się odbędzie dnia 19 października 2017 roku o godz. 9:00 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Podczas konferencji  w ramach konkursu „Opolska OZE” zostaną wręczone statuetki.

 

W dniu 13 lipca 2017r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr. R.U.DOW.-IV.042.2.9/2017 na realizację operacji pn. Konferencja „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2016-2017.

 

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 15-04-2017r. – 31-10-2017r.

 

Wysokość kosztów operacji; 9354,00.

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowców,  wyżywienie wraz z serwisem kawowym, wykonanie statuetek Opolska OZE.

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Celem konferencji jest  możliwość przekazania  w jednym miejscu i w jednym czasie wiedzy o wszelkich nowościach , rozwiązaniach, inicjatywach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Konferencja będzie jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.

Celem konkursu „Opolska OZE”  jest wyróżnienie i promocja osób i firm działających na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i oszczędzania energii.

 

Szczegółowe informacje dot.  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości  zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl