Konferencja naukowa z cyklu: „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”


W dniu 25.10.2017 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy IUNG-PIB z OODR w Łosiowie w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

 

                        

 

Konferencję otworzyła Pani Teresa Barańska – Z-ca Dyrektora OODR w Łosiowie oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB w Puławach.

 

Podczas Konferencji poruszono zagadnienia dotyczące:

* aspektów regionalnych w działalności badawczej IUNG-PIB i prowadzonych analiz zachodzących zmian w polskim rolnictwie w kontekście oddziaływań środowiskowych;

* znaczenia i ochrony bioróżnorodności na obszarach rolniczych oraz instrumentów wsparcia działań sprzyjających poprawie i utrzymaniu bioróżnorodności;

* konserwującej uprawy roli jako narzędzia w ochronie gleby, wody i klimatu;
wpływu warunków pogodowych na plonowanie upraw w Polsce oraz prognozy zmian klimatycznych.

 

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu, a producentami i doradcami rolnymi, a także uczniami szkół rolniczych.