Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2018 w województwie opolskim


W dniu 24 czerwca 2018r. o godzinie 11.00 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na sali konferencyjnej odbędzie się Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2018 w województwie opolskim.

 

Celem konferencji jest promocja dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku. Odbywa się to na przykładzie laureatów konkursu AgroLiga 2018, tzn. rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych z terenu województwa opolskiego wyróżniających się swoimi osiągnięciami i oddziaływaniem na społeczeństwo lokalne.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.2.5/2018 w dniu 09.05.2018 r. na realizację operacji pn. „Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2018 w województwie opolskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019
Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie
Termin realizacji operacji: 07.05.208 – 28.09.2018
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 13 161,07 zł
Zakres operacji: Opracowanie, druk i dostawa zaproszeń na konferencję, zatrudnienie wykładowcy, opracowanie wykładu konferencyjnego, wyżywienie: serwis kawowy, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu, opracowanie graficzne katalogu, druk i dostawa katalogu, film
Priorytet 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej
Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju
 
Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl
 link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl