Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2018 w województwie opolskim


24 czerwca 2018 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2018 w województwie opolskim. Było to podsumowanie XXV edycji konkursu. Celem konferencji była promocja dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku. Odbyło się to na właśnie na przykładzie laureatów konkursu AgroLiga 2018, tzn. rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych z terenu województwa opolskiego wyróżniających się swoimi osiągnięciami i oddziaływaniem na społeczeństwo lokalne. W tym roku podczas konferencji z wykładem inauguracyjnym z zakresu innowacji w rolnictwie pt. „Postęp w technice ochrony upraw polowych i sadowniczych” wystąpiła dr inż. Beata Cieniawska z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

 

Konkurs AgroLiga przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Rolnik indywidualny i Firma przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych. W tym roku zakwalifikowało się do niego 11 rolników i 3 firmy. Komisja po przeprowadzeniu lustracji gospodarstw i firm wyłoniła zwycięzców.

 

W kategorii: Rolnik indywidualny

 

I MIEJSCE i tytuł Mistrza AgroLigi 2018 zdobyli

 

Bożena i Wiesław Hajda

Głębinów, gm. Nysa, pow. nyski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

 

W kategorii: Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych

 

I MIEJSCE i tytuł Mistrza AgroLigi 2018 zdobyła

 

Piekarnia Cukiernia Grabowski

Otmice, gm. Izbicko, pow. strzelecki

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

 

W kategorii: Rolnik indywidualny

 

 

II MIEJSCE zdobyli

 

Grażyna i Daniel Schmidtko

Kędzierzyn – Koźle, gm. Kędzierzyn – Koźle, pow. kędzierzyńsko – kozielski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja

 

W kategorii: Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych

 

II MIEJSCE zdobył

 

Zakład Przemysłu Cukierniczego „PIAST” Sp. z o.o.

Głogówek, gm. Głogówek, pow. prudnicki

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

 

 

 

W kategorii: Rolnik indywidualny

 

III MIEJSCE – dwa równorzędne zdobyli

 

Gospodarstwo rodzinne

Sylwia i Andrzej Janczyszyn oraz syn Paweł Janczyszyn

Rożniątów, gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja

 

Marianna i  Ryszard Buchta

Łubniany, gm. Łubniany, pow. opolski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

 

W kategorii: Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych

 

III MIEJSCE zdobył

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „BOCIAN” s.c. Grzegorz Ptak i Jadwiga Chludzińska – Ptak

Karłowice, gm. Popielów, pow. opolski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

 

 

 

WYRÓŻNIENIA zdobyli:

 

Gospodarstwo rodzinne

Beata i Jan Berezińscy, Agata i Marcin Berezińscy

Józefków, gm. Namysłów, pow. namysłowski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

Gabriela i  Maciej Cichobłazińscy

Gadzowice, gm. Głubczyce, pow. głubczycki

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja

 

Gospodarstwo rodzinne

Sylwia i Jan Cichon

Rozkochów, gm. Walce, pow. krapkowicki

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

Agnieszka i Krzysztof Kasiuba

Kopanie, gm. Skarbimierz, pow. brzeski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

Małgorzata i Marcin Kotowicz

Wąsice, gm. Wołczyn, pow. kluczborski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja, marketing

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja, marketing

 

Natalia i Piotr Licznar

Czyżowice, gm. Prudnik, pow. prudnicki

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja

 

Joanna i Eugeniusz Wieczorek

Sternalice, gm. Radłów, pow. oleski

Zgłoszone kategorie innowacyjności: produkt, proces, organizacja

Nagrodzone kategorie: produkt, proces, organizacja

 

Katalog Agroliga 2018

 

 

 

Sponsorami nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu AgroLiga 2018 byli:

 

 • Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła
 • Poseł na Sejm – Tomasz Kostuś
 • Poseł na Sejm – Ryszard Wilczyński
 • Europoseł – Danuta Jazłowiecka
 • Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Herbert Czaja
 • Starosta brzeski – Maciej Stefański
 • Starosta kędzierzyńsko – kozielski – Małgorzata Tudaj
 • Starosta kluczborski – Piotr Pośpiech
 • Starosta krapkowicki – Maciej Sonik
 • Starosta namysłowski – Andrzej Michta
 • Starosta prudnicki – Radosław Roszkowski
 • Starosta strzelecki – Józef Swaczyna
 • Burmistrz Głogówka – Andrzej Kałamarz
 • Burmistrz Namysłowa – Julian Kruszyński
 • Burmistrz Nysy – Kordian Kolbiarz
 • Burmistrz Strzelec Opolskich – Tadeusz Goc
 • Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek
 • Wójt Gminy Izbicko – Brygida Pytel
 • Wójt Gminy Łubniany – Krystian Baldy
 • Wójt Gminy Popielów – Dionizy Duszyński
 • Wójt Gminy Radłów – Włodzimierz Kierat
 • Wójt Gminy Skarbimierz – Andrzej Pulit
 • Wójt Gminy Walce – Bernard Kubata
 • Dyrektor ARiMR Oddział Regionalny w Opolu – Jan Stępkowski
 • Dyrektor KRUS Oddział Regionalny w Opolu – Lech Piotr Waloszczyk
 • Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR Oddz. Bąków
 • Agropol S. J. Marian Olejnik, Stanisław Krawiec
 • PHU Agro As Z. Bednarski & A. Sajdutka Sp. J.
 • NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
 • Osadkowski SA
 • ATR Agrohandel Sp. z o.o.
 • Ambroży Sp. z o.o.
 • Bank BGŻ BNP Paribas
 • Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Brzegu
 • ING Bank Śląski S.A.
 • PKO BP Oddział Brzeg – Dyrektor Ewa Rakoczy – Ciska
 • PBS w Kędzierzynie – Koźlu – Prezes zarządu Alina Szewior
 • BS w Brzegu – Prezes zarządu Leokadia Wilkowska
 • BS w Wołczynie – Prezes zarządu Jacek Baldy
 • BS w Namysłowie – Prezes zarządu Dorota Niewiadomska
 • BS w Łubnianach – Prezes zarządu Stanisław Dembowski

 

Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

 

 

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.2.5/2018 w dniu 09.05.2018 r. na realizację operacji pn. „Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2018 w województwie opolskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019
Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie
Termin realizacji operacji: 07.05.208 – 28.09.2018
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 13 161,07 zł
Zakres operacji: Opracowanie, druk i dostawa zaproszeń na konferencję, zatrudnienie wykładowcy, opracowanie wykładu konferencyjnego, wyżywienie: serwis kawowy, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu, opracowanie graficzne katalogu, druk i dostawa katalogu, film
 
Priorytet 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej
Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju
 
Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl
 
link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl
Autor: Elżbieta Fąferko,
OODR Łosiów