Konferencja pszczelarska 2017


W dniu 15 marca 2017 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się konferencja pszczelarska, której współorganizatorem był Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu. Konferencję otworzyli wspólnie Dyrektor OODR Jarosław Nosal, oraz Prezes WZP O/Opole Zdzisław Gmyrek. Słuchacze mogli wysłuchać cyklu wykładów Sławomira Trzybińskiego, na który złożyła się następująca tematyka:

  • „Znaczenie gospodarcze i przyrodnicze pszczół”,
  • „Metody intensyfikacji chowu pszczół”,
  • „Pozyskiwanie produktów pszczelich jak najwyższej jakości”,
  • „Wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu w pracy pszczelarza”,
  • „Dobór rasy i linii hodowlanej pszczół dla naszej pasieki”

Na zakończenie wykładów Marek Kukiełka zaprezentował film zrealizowany przy udziale pracowników Zakładu Pszczelnictwa z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach pt. „Jak skutecznie zwalczać warrozę pszczół”.

W trakcie przerwy kawowej słuchacze mieli okazję uzupełnić braki w sprzęcie niezbędnym do prowadzenia pasieki oraz zaopatrzyć się w produkty pochodzenia pszczelego dzięki stoisku zorganizowanemu przez WZP w Opolu.