Konferencja pt. „Odnawialne źródła energii – teoria i praktyka”


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Odnawialne źródła energii – teoria i praktyka”.

W dniu 09 maja 2018r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.3.2018 na realizację operacji pn. Konferencja pt. „Odnawialne źródła energii – teoria i praktyka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2018-2019, która się odbędzie w październiku 2018 roku w Politechnice Opolskiej, Opole, ul. Mikołajczyka 16. Podczas konferencji  w ramach konkursu „Opolska OZE” zostaną wręczone statuetki.

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 01-05-2018r. – 30-10-2018r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 9538,80

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowcy, wyżywienie dla uczestników konferencji, nocleg dla wykładowców, wykonanie statuetek Opolska OZE.

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Celem konferencji jest  możliwość przekazania  w jednym miejscu i w jednym czasie wiedzy o wszelkich nowościach , rozwiązaniach, inicjatywach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Konferencja będzie jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.

Celem konkursu „Opolska OZE”  jest wyróżnienie i promocja osób i firm działających na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i oszczędzania energii.

Szczegółowe informacje dot.  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości  zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

Operacja realizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi