Konferencja pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”


 

 

Szanowni Państwo!

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zapraszają na Konferencję „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”

Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2017 r.
w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
ul. Główna 1

Rozpoczęcie godz. 1000

 

 

Konferencja jest organizowana w ramach zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Organizatorzy zapewniają poczęstunek (przerwa kawowa, lunch).

Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Ramowy program konferencji

„Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”

25 października 2017 r.

25.10.2017 (środa) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
10.00 Rozpoczęcie Konferencji
 

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Koordynator PW, IUNG-PIB Puławy

Jarosław Nosal – Dyrektor OODR w Łosiowie

 

Otwarcie

 

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB Puławy

 

Aspekty regionalne w działalności badawczej IUNG-PIB w Puławach

 

Dr hab. Jerzy Kopiński – IUNG-PIB Puławy

 

Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce w kontekście oddziaływania na środowisko

 

Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk prof. nadzw. – IUNG-PIB Puławy

 

Znaczenie i ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych oraz instrumenty wsparcia

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
 

Dr hab. Janusz Smagacz, prof. nadzw. – IUNG-PIB Puławy

 

Konserwująca uprawa roli jako narzędzie w ochronie gleby, wody i klimatu

 

Dr inż. Anna Nieróbca – IUNG-PIB Puławy

 

Wpływ warunków pogodowych na plonowanie upraw w Polsce oraz prognozy klimatyczne

13.00 – 13.30 Dyskusja i podsumowanie warsztatów
13.30 – 14.30 Ciepły posiłek – lunch

 

Dyrektor OODR w Łosiowie Z-ca Dyrektora IUNG-PIB
Jarosław Nosal prof. dr hab. Stanisław Krasowicz