Konkurs kulinarny ”Chrzelickie specjały”


Zapraszamy na konkurs kulinarny ”Chrzelickie specjały”, który odbędzie się 17.09.2017 r. w Chrzelicach podczas Festynu “Razem żyjemy, razem zmieniamy” z okazji XX-lecia Odnowy Wsi.

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór Potrawy XX-lecia Odnowy Wsi.
 2. Celem Konkursu jest:
 • wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszej potrawy XX lecia Odnowy Wsi.
 • zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności ponadregionalnych tradycji kulinarnych,
 • rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju ponadregionalnego,
 • integracja i aktywizacja społeczności.

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z przepisem (recepturą) na potrawę konkursową do dnia 10 września 2017 roku na adres:  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Prudniku, ul. Pl. Szarych Szeregów 5, 48-200 Prudnik lub e-mailem: monika.kozaczek@oodr.pl.
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Chrzelice oraz na stronach internetowych: oodr.pl, www.teraz-wies.pl, www.ozrios.pl.
 3. Uczestnik winien przygotować 5 porcji potrawy konkursowej do oceny przez Komisję konkursową oraz 30 porcji potrawy do degustacji dla uczestników festynu w dniu 17 września 2017 do godziny 14.00.

 

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Chrzelice wraz z Samodzielnym Kołem Gospodyń w Chrzelicach w partnerstwie z:

 • Opolskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu,
 • Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

 

 

Pobierz plik .doc

Karta-zgłoszeniowa

Regulamin konkursu Chrzelickie specjały