Konkurs wiedzy OZE dla szkół rolniczych


Konkurs wiedzy OZE dla szkół rolniczych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do udziału w Konkursie wiedzy OZE dla szkół rolniczych.

W dniu 09 maja 2018r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.7.2018 na realizację operacji „Konkurs wiedzy OZE dla szkół rolniczych”           w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2018-2019.

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 01-04-2018r. – 30-10-2018r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 9841,50

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowcy, wyżywienie dla uczestników konferencji, nocleg dla wykładowców, wykonanie statuetek Opolska OZE.

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Celem konkursu jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy przedmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: odnawialnych źródeł energii.

Konkurs będzie jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.

W konkursie mogą wziąć  udział uczniowie szkół średnich rolniczych z województwa opolskiego.

Kartę zgłoszenia  należy przesłać do OODR w Łosiowie do  dnia 30 maja 2018r.

Szczegółowe informacje dot.  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości  zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


PLIKI DO POBRANIA:

formularz zgłoszeniowy konkurs oze

regulamin konkursu