Kurs operator kombajnów zbożowych


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w  kursie operatorów kombajnów zbożowych

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych w tym:

– poznanie budowy i zasad działania poszczególnych mechanizmów i zespołów kombajnów,

– nabycie umiejętności użytkowania kombajnów oraz znajomość zasad organizacji pracy,

– wykonanie obsługi codziennej kombajnu zbożowego,

– odczytywanie wskazań przyrządów kontrolnych i sygnalizacyjnych,

– nabycie umiejętności ustalania uszkodzeń w warunkach polowych,

– przewidywanie zagrożeń podczas pracy kombajnem zbożowym,

– stosowanie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej podczas obsługi kombajnu.

 

Kursy przeznaczone są dla osób, które ukończyły 16 lat, ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową, posiadają prawo jazdy kategorii T, B lub wyższej.

 

Osoby zainteresowane powinny posiadać umiejętności:

– posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu techniki rolniczej,

– posługiwania się dokumentacją techniczną,

– rozróżniania podstawowych elementów konstrukcji maszyn i urządzeń,

– korzystania z katalogów, instrukcji i innych źródeł informacji,

– posługiwania się podstawowymi narzędziami monterskimi,

– stosowania ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

Informacji w sprawie kursów udzielają i prowadzą nabór kandydatów:

– Ewa Mokrzyczak, Anna Szafraniec- Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (Tel. 77 44 37 145)

 

Zapraszamy serdecznie  wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 

Tomasz Musielak

Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

OODR Łosiów