Naborów wniosków w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


Informujemy, że Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” ogłosiła w dn. 12 stycznia 2018r.  dziewięć naborów wniosków w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Nabory wniosków prowadzone będą w terminie od 1 do 16 lutego 2016r.

 

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się pod podanym poniżej linkiem:

http://lgropolszczyzna.pl/13-polecane-artykuly/722-aktualne-nabory-2