Za nami kolejne już spotkanie z cyklu „Profesjonalna uprawa rzepaku”.


W dniu 20.02.2018r. z inicjatywy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Rapool Polska Sp. z o.o. została zorganizowana konferencja dla rolników.

Podczas spotkania poruszone zostały najważniejsze zagadnienia związane z agrotechniką rzepaku ozimego. Obecna sytuacja na polach oraz stan zasiewów zostały omówione przez dr Agnieszkę Krawczyk. Woda to najważniejszy czynnik limitujący plon roślin uprawnych. Zarówno jej niedobór, jak również nadmiar szkodzi roślinom. Dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zachęcał do aplikacji azotu w formie azotanowej i to jeszcze przed ostateczną oceną stanu przezimowania. Przyczyni się to do szybkiego pobrania tego składnika i regeneracji roślin. W swoim wystąpieniu Artur Kozera z firmy Rapool Polska Sp. z o.o. przedstawiał wyzwania w hodowli rzepaku. Wskazywał na możliwości wykorzystania potencjału plonowania rzepaku m.in. poprzez wykorzystanie prac hodowlanych. W świetle zmieniającego się klimatu coraz częściej mamy ogromne problemy z pojawiającymi się stresami biotycznymi i abiotycznymi. Wśród stresów biotycznych, które w ostatnich latach pojawiają się na polach zwraca na siebie uwagę duża presja ze strony mszyc. Są one wektorem groźnej choroby – wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Jednym z rozwiązań jest uprawa odmian, które cechuje wielogenowa (multigeniczna) odporność. Takie odmiany pomimo presji ze strony wirusa TuYV, wykazują  wyjątkową stabilność plonowania w Polsce i innych krajach Europy.

Możliwości wykorzystania programu zazielenienia do poprawy struktury gleby przedstawił Jerzy Trościanko z firmy DSV Polska Sp. z o.o. Uprawa wielogatunkowych mieszanek poplonowych TerraLife to gwarancja wyższych plonów korzeni i biomasy nadziemnej, efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w glebie i nad ziemią, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, większa różnorodność gatunkowa (bioróżnorodność).

Podczas spotkania omówione zostały również programy chemicznej ochrony rzepaku przed chorobami, a także rola magnezu, potasu, fosforu, wapnia oraz mikroskładników, jak: cynk, magnez, bor, mangan, miedź w efektywnym nawożeniu rzepaku.

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji i zachęcamy do dalszej współpracy.

A. Krawczyk