Dnia  14.03.2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej PZDR Prudnik zorganizował szkolenie z „Dyrektywy azotanowej” dla rolników z naszego powiatu. W szkoleniu uczestniczyła również Z-ca Dyrektora OODR Łośiów Pani Teresa Barańska, która przywitała licznie przybyłych rolników.

Prezentację szkoleniową wykonała i przeprowadziła Pani Aleksandra Adamów-Reiwer profesjonalnie wyjaśniając najważniejsze aspekty takie jak: problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, terminy użytkowania nawozów zawierających azot, sposoby magazynowania obornika, obliczanie stanu średniorocznego zwierząt oraz jak korzystać z programu wyliczającego dawki czystego azotu.

Wszystkich, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu lub tych, którzy mają pytania związane z Dyrektywa azotanową zapraszamy do naszego oddziału; Plac Szarych Szeregów 5, 48-200 Prudnik tel. 77 4369370