Konferencja pszczelarska


W dniu 19 marca 2019 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się konferencja pszczelarska, której współorganizatorem był Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu. Konferencję otworzyli wspólnie Dyrektor OODR Jarosław Nosal, oraz Prezes WZP O/Opole Zdzisław Gmyrek. Słuchacze mogli wysłuchać prelekcji  dr hab. Małgorzaty Bieńkowskiej, na temat „Gospodarka pasieczna uwzględniająca zwalczanie pasożyta Varroa destructor” oraz wykładu Agnieszki Wójcik z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii nt. Sytuacji zdrowotnej pszczół w województwie opolskim.

W trakcie przerwy kawowej słuchacze mieli okazję uzupełnić braki w sprzęcie niezbędnym do prowadzenia pasieki oraz zaopatrzyć się w produkty pochodzenia pszczelego dzięki stoisku zorganizowanemu przez WZP w Opolu.