PROBLEMY NAWADNIANIA I FERTYGACJI W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH A OCHRONA WÓD


 

„PROBLEMY NAWADNIANIA I FERTYGACJI

W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH A OCHRONA WÓD”

Program konferencji:

9.30 – Rejestracja

10.00 – 10.15 -Powitanie i prezentacja projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

Prof. IO, dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa,Monika Szymańska, Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

10.15 – 10.45 – Prawo wodne i „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Nowe regulacje prawne i ich konsekwencje dla rolników

Marek Krysztoforski, Centrum Doradztwa Rolniczego, o/Radom

10.45 –11.15 – Czynniki ryzyka skażenia wód gruntowych azotanami w uprawie roślinsadowniczych i warzywnych

prof. Paweł Wójcik, dr inż. Agnieszka Stępowska

11.15 – 11.45 – Wpływ deficytu wody na wzrost i plonowanie roślin

dr Krzysztof Klamkowski, Instytut Ogrodnictwa

11.45 – 12.15 – Znaczenie oszczędnej gospodarki wodą w ogrodnictwie i jakość wody

prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa

12.15 – 12.45 – Współczesne trendy w stosowaniu nawodnień w warzywnictwie

prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa

12.45 – 13.15 – eSad telemetryczny system sterowania nawadnianiem – demonstracja

prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa

13.15 – 14:00 – Dyskusja

page1image43563856

Za zamieszczane treści odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa