Nowe możliwości w ochronie i zbiorach owoców miękkich


W dniu 30 listopada br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się szkolenie pn. „Nowe możliwości w ochronie i zbiorach owoców miękkich”

Tematami przewodnimi były:  Integrowana ochrona upraw owoców miękkich, którą przedstawił Pan Marek Stankiewicz z Państwowej Stacji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział  Brzeg i „Wymogi
i przepisy sanitarne przy zbiorach owoców miękkich oraz zagrożenia  mikrobiologiczne z tym związane” –  
wykład  Pani Barbary Hurek  z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzegu.

Partnerami przedsięwzięcia była Firma Bayer, zaprezentowała „Nowe możliwości w ochronie upraw owoców miękkich”, oraz Center Plast– „Zastosowanie folii i Agrowłókniny  w ogrodnictwie”.