Strona Główna / O nas

O nas

21 grudnia 2021 59
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie doradza rolnikom i mieszkańcom wsi województwa opolskiego. Kadra specjalistów w terenowych zespołach doradztwa rolniczego prowadzi prace doświadczalne i wdrożeniowe z zakresu agrotechniki, zootechniki, ekonomiki i mechanizacji produkcji rolnej.

Szkolimy Rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Pomagamy rolnikom, i mieszkańcom obszarów wiejskich sporządzać dokumentację, która jest niezbędna do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Jednym z priorytetów jest pomoc rolnikom w zakresie organizowania się w grupy producenckie i tematyczne. Przekazujemy treści i pomagamy producentom rolnym we wdrożeniu dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska i ekologii.

Prowadzimy szereg prac aktywizujących szkolną młodzież wiejską uczącą się w gimnazjach i szkołach podstawowych. Inspirujemy i opanowujemy plany modernizacji terenów zielonych i innych w ramach działania „odnowa wsi”.

 

Historia działalności OODR w Łosiowie

Rolnictwo podobnie jak i inne działy gospodarki narodowej wymaga specyficznej nadbudowy. W przekroju historycznym rolę tą pełniły: szkolnictwo rolnicze, stacje doświadczalne, urzędy administracji państwowej – służby rolne, agronomowie gminni, kółka rolnicze i wiele innych.

Na terenie województwa opolskiego pierwsze próby zorganizowanego systemu problematyki doświadczalno – wdrożeniowej i upowszechnieniowo – szkoleniowej poczyniono w 1965 roku w formie powołania Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego w Ciężkowicach (pow. Koźle). Po dniu 1 lipca 1967 r. Ośrodek ten został przeniesiony do Łosiowa (pow. Brzeg) i obecnie nosi nazwę Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie im. Franciszka Myśliwca – wybitnego przedwojennego działacza społeczno – gospodarczego, wzorowego rolnika z powiatu Strzelce Opolskie.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w swojej 50-letniej historii w Łosiowie w wyniku polityki rolnej Państwa, poziomu rozwoju nauk rolniczo-ekonomicznych, zapotrzebowania społecznego był wielokrotnie reorganizowany z ukierunkowaniem na zmieniające się zapotrzebowania. Reorganizacje działalności Ośrodka pociągały za sobą zmiany nazwy, i tak:

1 lipca 1967 – Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny
Działalność naukowo-upowszechnieniowa, produkcja wielkotowarowa na bazie Klucza PGR, organizacja powiatowa służby doradczej, w 1973 rozpoczyna działalność filia Akademii Rolniczej we Wrocławiu, aby ja kontynuować do 1988 roku.

1 stycznia 1976 – Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego
Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa i naukowa, umocnienie działalności służb rejonowych, przejecie gminnych służb rolnych, szerokie podjecie tematyki szkoleniowej, produkcja wielkotowarowa na bazie trzech własnych gospodarstw rolnych (Łosiów, Janów, Zwanowice)

1 października 1990 – Rolniczy Ośrodek Doradztwa
Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa i szkoleniowa, specjalistyczne doradztwo służb rejonowych, likwidacja gminnych służb rolniczych, przejecie przez AWRSP majatku produkcyjnego części Ośrodka

1 stycznia 1999 – Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa, szkolenia specjalistyczne, terenowe zespoły doradztwa rolniczego

Ośrodek jest państwową jednostką organizacyjną realizującą bieżącą politykę rolną Państwa i stąd częste zmiany szczegółowej tematyki prowadzonych prac. Ostateczny zakres działania ustalony zostanie w oczekiwanej ustawie o organizacji państwowych służb doradczych. Codzienna działalność opiera sie o Statut Ośrodka zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego.

Naszą pracę w Łosiowie rozpoczęliśmy od nauki prostych technologii do bardziej skomplikowanych, coraz częściej wiążąc je z ekonomią. W następnych latach okazało się to niewystarczające i podjęto się wdrażania nowoczesnego marketingu. W działalności Ośrodka doceniana jest najtańsza inwestycja w formie szkoleń rolniczych.

Na obecnym etapie działalność Ośrodka przeprofilowana zostaje na zadania związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w UE.

1 stycznia 2005 – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Od 1 stycznia 2005 „Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego” w Łosiowie funkcjonuje na podstawie Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U. nr 251, poz. 2507).

1 sierpnia 2009 weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w zadaniach administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, ze zm.), która podporządkowała Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Sejmikowi Województwa Opolskiego jako samorządową wojewódzką osobę prawną.

20 sierpnia 2016 weszła w życie ustawa (Dz. U. z 2016r. poz. 1176) regulująca m.in. zapisy dotyczące podległości jednostek doradztwa rolniczego. Zgodnie z ustawą Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Ponadto zmienił się status prawny OODR – z samorządowej wojewódzkiej osoby prawnej Ośrodek stał się państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.


mgr inż. Agnieszka Chruszczewska Kierownik Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 774437146
Data publikacji: 21 grudnia 2021 Wyświetlenia: 4806